REKRUTACJA 2024/2025

Home / Aktualności / REKRUTACJA 2024/2025
REKRUTACJA 2024/2025

W dniach od 4 do 15 marca 2024 r. odbywać się będzie rekrutacja dzieci do publicznych przedszkoli w gminie Komorniki. Postępowaniem rekrutacyjnym (i uzupełniającym) objęte będą dzieci w wieku od 3 do 6 lat, tzn. że wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

Dzieci 6 letnie mogą odbyć obowiązkowe przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

WAŻNE: Dzieci 2,5 letnie nie biorą udziału w rekrutacji. O przyjęciu dziecka 2,5 letniego do przedszkola decyduje Dyrektor placówki, po zakończeniu procesu rekrutacji w gminie.

Wszystkie szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego znajdują się w zakładce REKRUTACJA.

Jednocześnie wszystkich zainteresowanych rekrutacją dzieci do naszego przedszkola prosimy o śledzenie naszej strony www oraz każdorazowe odświeżanie adresu stron.