Deklaracja kontynuacji wychowania przedszkolnego

Home / Aktualności / Deklaracja kontynuacji wychowania przedszkolnego
Deklaracja kontynuacji wychowania przedszkolnego

Szanowni Państwo!

Rodzice, których dzieci będą kontynuować edukację przedszkolną w naszym przedszkolu w roku szkolnym 2024/2025 zobowiązani są do złożenia „Deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego” w dniach :

od 29 stycznia 2024 r. do 9 lutego 2024 r.  do godziny 17.00

Deklarację o kontynuacji rodzic wypełnia elektronicznie za pośrednictwem platformy:  www.nabor.pcss.pl/komorniki

Po zalogowaniu się do systemu Rodzic wypełnia deklarację, robi „Zapisz” a następnie „Złóż deklarację”.

Brak deklaracji w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z usług przedszkola w roku szkolnym 2024/2025.

Dyrekcja Przedszkola Raz Dwa Trzy w Komornikach