O nas

Home / O nas

Publiczne Przedszkole Raz Dwa Trzy to nowoczesna placówka oświatowa w Komornikach. Jesteśmy przedszkolem ogólnodostępnym dla 105 dzieci. Mamy doświadczenie w realizowaniu założenia edukacji włączającej w naszych oddziałach integracyjnych. Zapewniamy opiekę wszystkim dzieciom - niezależnie od ich rozwoju psychofizycznego, uzdolnień czy ograniczeń. Uwzględniamy indywidualne potrzeby, opiekę i edukację dzieci w ścisłej współpracy z rodzicami, nauczycielami i specjalistami, którzy jako zespół realizują indywidualne potrzeby dziecka, w tym także specjalne potrzeby edukacyjne. Jako, że jesteśmy przedszkolem publicznym, 5 godzin dziennie zajęć wychowawczo - dydaktycznych oferujemy w ramach realizacji bezpłatnej podstawy programowej.

Naszą dewizą jest: "WSPÓLNIE ODKRYWAMY ŚWIAT, POZNAJEMY GO WSZYSTKIMI ZMYSŁAMI, UCZYMY SIĘ GO SZANOWAĆ I NIEUSTANNIE DZIWIĆ I ZACHWYCAĆ SIĘ JEGO RÓŻNORODNOŚCIĄ” . A wszystko to robimy: RAZ DWA TRZY!

Chcemy, by nasze przedszkolaki poznawały świat wszystkimi zmysłami, często metodą prób i błędów. Dążymy do samodzielności dzieci w sferze ruchowej i intelektualnej. Wszystko to dzięki nieustannej zabawie.

W naszym przedszkolu panuje rodzinna, radosna, pełna poczucia bezpieczeństwa atmosfera. Dzieci podzielone są na 5 grup zbliżonych wiekowo. Nasz zespół składa się z nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz specjalistów (pedagogów specjalnych, terapeutów, psychologa, logopedę, fizjoterapeutę i innych) i to, co nas odróżnia od innych placówek, to sposób organizacji opieki nad dziećmi. Równocześnie w jednej grupie jest dwóch nauczycieli, wykwalifikowanych pedagogów, a w grupach z oddziałami integracyjnymi dodatkowe wsparcie stanowią pomoce nauczyciela lub dodatkowi specjaliści, co pozwala nauczycielom na: -skuteczniejsze oddziaływania wychowawcze, lepsze rozpoznanie mocnych i słabych stron dziecka oraz indywidualizację pracy.

Wyróżnia nas bogata oferta edukacyjna (w ramach podstawy programowej), którą co roku poszerzamy:

 • język angielski (dla wszystkich grup wiekowych),
 • logopedia dla dzieci pięcio- i sześcioletnich,
 • opieka specjalistów, współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną,
 • zajęcia uspołeczniające wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dzieci,
 • zajęcia terapeutyczne,
 • zajęcia muzyczno-ruchowe.

Budynek, w którym mieści się przedszkole składa się z trzech kondygnacji: podziemny garaż oraz dwie kondygnacje użytkowe. Budynek zaopatrzony jest w windę. Dodatkowo przed budynkiem znajduje się parking wyłożony kostką brukową, który po zamknięciu bramy zamienia się w patio, na którym dzieci mogą rysować kredą lub grać w piłkę (dodatkowo rozkładamy maty - sztuczna trawa). Za budynkiem znajduje się ogród przedszkolny - jest to trawiasta przestrzeń, na której usytuowane są sprzęty sprawnościowe i piaskownica.

W przedszkolu przygotowanych jest 5 pełnowymiarowych sal, każda z nich przygotowana jest dla ok. 20 dzieci. Przedszkole posiada miejsca dla maksymalnie 105 dzieci. Reszta pomieszczeń to pomieszczenia sanitarne, kuchenne oraz biurowe, które spełniają aktualne wymogi związane z funkcjonowaniem przedszkoli publicznych z oddziałami integracyjnymi.

Sale wyposażone są w atestowane sprzęty i estetyczne, bezpieczne zabawki oraz pomoce dydaktyczne.

W 2019 roku, dzięki współpracy z rodzicami oraz środkom zebranym podczas kiermaszu świątecznego, nasze przedszkole wyposażone zostało w czujnik Looko2 monitorujący stan atmosfery (smogu). Dzięki niemu możliwe jest stałe obserwowanie aktualnego stanu powietrza w okolicach przedszkola.
Zapraszamy na stronę: https://www.looko2.com/heatmap.php

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich członków naszej przedszkolnej społeczności: dzieci, rodziców oraz pracowników, zaopatrzyliśmy się w certyfikowane i atestowane produkty oraz urządzenia.
Między innymi:
– przepływowe lampy bakteriobójcze i wirusobójcze UV-C, które są bezpieczne dla człowieka oraz przystosowane do pracy w przedszkolach, żłobkach, a także szpitalach, przychodniach czy aptekach. Dzięki lampom nieodwracalnie dezaktywowane zostają wirusy, pleśnie, grzyby i inne drobnoustroje znajdujące się w powietrzu.
– preparaty dezynfekująco-myjące – wirusobójcze, bakteriobójcze oraz grzybobójcze.
– wprowadziliśmy system czyszczenia i dezynfekcji parą wodną potwierdzony certyfikatem.

Kształcenie specjalne

W naszej placówce organizuje się edukację integracyjną dla czterech z pięciu grup przedszkolnych (grupa max 20 osób w tym max 5 z orzeczeniem  o niepełnosprawności).  Są to tzw. „grupy integracyjne”, gdzie socjalizują się dzieci z normą rozwojową wspólnie z dziećmi posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności, dla których organizuje się kształcenie specjalne realizowane przez zespół specjalistów tj.: pedagog specjalny, logopeda, neurologopeda, psycholog, terapeuta pedagogiczny, fizjoterapeuta, terapeuta SI.

SPE– specjalne potrzeby edukacyjne i rozwojowe obejmują szerokie spektrum dzieci. Nasza placówka zapewnia im wsparcie adekwatnie do ich potrzeb i możliwości psychofizycznych – na podstawie dokumentów takich jak: orzeczenie i opinie wydane przez Poradnie psychologiczno-pedagogiczne lub rozpoznanie trudności i deficytów dokonane przez naszych nauczycieli/specjalistów podczas bieżącej pracy z dziećmi. Oznacza to, że przedszkole organizuje dzieciom z „spe” warunki kształcenia wyrównujące ich szanse edukacyjne oraz stara się zapewnić ich pełne włączenie w życie przedszkola.
Począwszy od przyjęcia na drodze rekrutacji dziecka do Publicznego Przedszkola Raz Dwa Trzy wdrażamy sprawdzone procedury i praktyczne rozwiązania. Wykorzystujemy  przy tym zasoby placówki i możliwości wsparcia umożliwiające elastyczne reagowanie na specyficzne potrzeby konkretnego dziecka w indywidualnych przypadkach.

Nasze przedszkole ma już  profil integracyjny a w swoich wieloletnich doświadczeniach i działaniach zorientowane jest na wysoką efektywność i skuteczność swoich działań. Dążymy do stworzenia modelu kompleksowego postrzegania zadań realizowanych przez nauczycieli i specjalistów. Tym samym skupiamy się na kreowaniu i tworzeniu kultury zespołowej i wspólnej odpowiedzialności za jej efekty.

Kadra przedszkola

Nasz zespół składa się z: nauczycieli wychowania przedszkolnego, pedagogów, a także specjalistów i pomocy nauczyciela oraz pracowników niepedagogicznych:

Dyrektor Przedszkola- Agnieszka Nowaczyk Olewińska

Dyrektor Przedszkola- Agnieszka Nowaczyk Olewińska

Pani Alicja

Pani Alicja

 • wicedyrektor ds. kształcenia specjalnego,
 • pedagog specjalny / logopeda ds. kształcenia specjalnego

PANI WERONIKA

PANI WERONIKA

 • nauczyciel wychowania przedszkolnego w grupie 1 – wychowawca

Pani Joanna

Pani Joanna

 • nauczyciel wychowania przedszkolnego- wychowawca grupy 2,
 • nauczyciel języka angielskiego
 • koordynator wydarzeń i imprez przedszkolnych

Pani Natalia

Pani Natalia

 • nauczyciel wychowania przedszkolnego- wychowawca grupy 3,
 • pedagog specjalny

Pani Agnieszka

Pani Agnieszka

 • nauczyciel wychowania przedszkolnego- wychowawca grupy 4
 • pedagog specjalny

PANI WERONIKA

PANI WERONIKA

 • nauczyciel współorganizujący proces kształcenia specjalnego w gr. 1,

Pani Angelika

Pani Angelika

 • nauczyciel współorganizujący proces kształcenia specjalnego w gr. 2,
 • logopeda ds. kształcenia specjalnego

Pani Iza

Pani Iza

 • nauczyciel współorganizujący proces kształcenia specjalnego w gr. 4,

Pani Agnieszka

Pani Agnieszka

 • nauczyciel wychowania przedszkolnego w grupie 5

Pani Kasia

Pani Kasia

asystent nauczyciela w grupie 2

PANI MARIOLA

PANI MARIOLA

asystent nauczyciela w grupie 5

Pani Dorota

Pani Dorota

pomoc nauczyciela w gr 1

PANI TAMARA

PANI TAMARA

asystent nauczyciela w grupie 4

Pani Kasia

Pani Kasia

pomoc nauczyciela w grupie 4

Pani Basia

Pani Basia

 • logopeda przedszkolny

PANI BARBARA

PANI BARBARA

 • fizjoterapeuta,
 • terapeuta SI

Ustawiczne doskonalenie i rozwój jest wpisany w przebieg kariery zawodowej każdego nauczyciela. Zależy nam bardzo na wysokiej jakości oferty edukacyjnej, jaką proponujemy naszym klientom- dzieciom i rodzicom. Dlatego też młoda kadra naszego przedszkola bardzo licznie rozpoczęła staże w drodze awansu zawodowego, by zdobyć kolejne szczeble, ale przede wszystkim by się doskonalić i rozwijać, a swymi umiejętnościami i pomysłami na ciekawą i nowoczesną edukację umilać i uatrakcyjniać każdy dzień przedszkolaka.

Liczne projekty, które czasami przybierają charakter grupowy, a czasem ogólnoprzedszkolny są odzwierciedleniem ambicji i zaangażowania kadry pedagogicznej.

Wśród nas pracuje:

 • pedagodzy specjalni,
 • pedagog przedszkolny,
 • psycholog,
 • terapeuta pedagogiczny,
 • nauczyciel języka angielskiego,
 • nauczyciel zajęć muzyczno-ruchowych,
 • logopeda, neurologopeda
 • fizjoterapeuta, terapeuta SI

...oraz inni specjaliści.

Projekty edukacyjne

Nasze przedszkole od początku swojej działalności uczestniczyło i realizowało liczne projekty edukacyjne, m.in.:
 • „Zdrowo jemy – zdrowo rośniemy” dotyczący prawidłowego żywienia małych dzieci. Realizowany w roku szkolnym 2015/2016.
 • „Dzieciństwo bez próchnicy” związany z kształtowaniem nawyków higienicznych, dbania o jamę ustną. Realizowany w roku szkolnym 2015/2016.
 • „Cała Polska czyta dzieciom” – kampania społeczna mająca na celu rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży
 • „Super Wiewiórka Przyjaciółka Oli i Kuby” - stworzony przez Polski Czerwony Krzyż, którego celem jest wykształcenie nawyków dbałości o bezpieczeństwo, higienę, tolerancję i pomoc potrzebującym u dzieciw wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Realizowany w roku szkolnym 2015/2016.
 • „Kubusiowi przyjaciele natury” – realizowany w roku szkolnym 2016/2017 mający na celu zachęcanie dzieci do dbania o środowisko naturalne.
 • „International Kindergarden” – realizowany w 2017 roku i organizowany przez stowarzyszenie AIESEC Polska umożliwiający zagranicznym wolontariuszom prowadzenie zajęć edukacyjnych.
 • „Bezpieczny patrol” - program stworzony przez Polski Czerwony Krzyż, który ma na celu promocję zasad bezpieczeństwa wśród dzieci w wieku 3-4 oraz 5-6 lat. Wraz z bohaterami bajki „Psi Patrol” dzieci przyswajają istotne informacje dotyczące bezpiecznych zachowań oraz ekologii. Program realizowany w roku szkolnym 2018/2019.
 • „Mały Miś w świecie wielkiej literatury” - realizowany w latach 2019/2020, 2021/2022. Jest to ogólnopolski projekt, którego głównym celem jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa, zarażanie miłością do czytania już od najmłodszych lat. Do projektu włączani byli nie tylko wychowawcy, nauczyciele ale również rodzice i goście specjalni.
 • "Książka (dla) Przedszkolaka" realizowany od roku szkolnego 2022/2023. To projekt czytelniczy mający na celu zachęcenie nauczycieli do podejmowania działań promujących czytelnictwo wśród przedszkolaków. W ramach realizacji projektu zorganizowane zostały spotkania czytelnicze z rodzicami, wycieczki do biblioteki, a także obchody dnia książki. Co więcej, w wyniku realizacji projektu w naszym przedszkolu powstał "Przedszkolny punkt wymiany książek", który ma na celu rozpowszechnianie literatury poprzez nieodpłatne jej przekazywanie na zasadzie ”podaj dalej”.
Ponadto, niezmiennie od 2015 roku nasze przedszkole wspólnie z rodzicami włącza się i udziela w akcjach charytatywnych takich jak:
 • „Góra grosza”
 • „Puszka dla Maluszka”
 • „Opatrunek na ratunek”
 • „Podaj mydło”
 • „Pomaganie przez ubranie”
 • Pomoc dzieciom z Filipin, które w wyniku Tajfunu straciły domy i przedszkole
 • „Piernikowe serce dla Michała” w ramach akcji #RazemNaŚwięta
 • Zbiórki nakrętek, żywności, artykułów dla zwierząt
Ponadto, nasze przedszkole realizuje autorskie programy edukacyjny w ramach rocznego planu pracy przedszkola m.in. „Dookoła Świata”, "Oczami Matki Natury".

W roku szkolnym 2023 / 2024 realizowany będzie roczny plan pracy przedszkola pt. "Muzyka wokół nas" .

Rada rodziców

Skład osobowy Rady Rodziców Publicznego Przedszkola Raz Dwa Trzy w Komornikach znajduje się na tablicy informacyjnej w holu przedszkola.

Roczny plan spotkań w roku szkolnym 2023 / 2024:

 • 13.09.2023 r
 • 08.11.2023 r
 • 10.01.2024 r
 • 03.03.2024 r
 • 08.05.2024 r

*Każdy rodzic może składać wnioski, zapytania, uwagi ze strony reprezentantów grup, jak również uczestniczyć w spotkaniach Rady Rodziców przez pierwsze 15 minut każdego posiedzenia.

 

REGULAMIN RADY RODZICÓW PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA RAZ DWA TRZY W KOMORNIKACH