O nas

Home / O nas

Publiczne Przedszkole Raz Dwa Trzy to nowoczesna placówka oświatowa w Komornikach. Jesteśmy przedszkolem ogólnodostępnym dla 105 dzieci. Mamy doświadczenie w realizowaniu założenia edukacji włączającej w naszych oddziałach integracyjnych. Zapewniamy opiekę wszystkim dzieciom - niezależnie od ich rozwoju psychofizycznego, uzdolnień czy ograniczeń. Uwzględniamy indywidualne potrzeby, opiekę i edukację dzieci w ścisłej współpracy z rodzicami, nauczycielami i specjalistami, którzy jako zespół realizują indywidualne potrzeby dziecka, w tym także specjalne potrzeby edukacyjne. Jako, że jesteśmy przedszkolem publicznym, 5 godzin dziennie zajęć wychowawczo - dydaktycznych oferujemy w ramach realizacji bezpłatnej podstawy programowej.

Naszą dewizą jest: "WSPÓLNIE ODKRYWAMY ŚWIAT, POZNAJEMY GO WSZYSTKIMI ZMYSŁAMI, UCZYMY SIĘ GO SZANOWAĆ I NIEUSTANNIE DZIWIĆ I ZACHWYCAĆ SIĘ JEGO RÓŻNORODNOŚCIĄ” . A wszystko to robimy: RAZ DWA TRZY!

Chcemy, by nasze przedszkolaki poznawały świat wszystkimi zmysłami, często metodą prób i błędów. Dążymy do samodzielności dzieci w sferze ruchowej i intelektualnej. Wszystko to dzięki nieustannej zabawie.

W naszym przedszkolu panuje rodzinna, radosna, pełna poczucia bezpieczeństwa atmosfera. Dzieci podzielone są na 5 grup wiekowych. Nasz zespół składa się z 11 nauczycieli wychowania przedszkolnego i to, co nas odróżnia od innych placówek, to sposób organizacji opieki nad dziećmi. Równocześnie w jednej grupie jest dwóch nauczycieli, wykwalifikowanych pedagogów, a w grupach z oddziałami integracyjnymi dodatkowe wsparcie stanowią pomoce nauczyciela lub inni specjaliści, co pozwala nauczycielom na: -skuteczniejsze oddziaływania wychowawcze, lepsze rozpoznanie mocnych i słabych stron dziecka oraz indywidualizację pracy. W swoim zespole posiadamy: pedagogów specjalnych, anglistę, psychologa, logopedę, a także terapeutę.

Wyróżnia nas bogata oferta edukacyjna (w ramach podstawy programowej):

 • język angielski (dla wszystkich grup wiekowych),
 • logopedia dla dzieci pięcio- i sześcioletnich,
 • opieka specjalistów, współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną,
 • zajęcia uspołeczniające wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dzieci,
 • zajęcia terapeutyczne,
 • zajęcia muzyczno-ruchowe.

Budynek, w którym mieści się przedszkole składa się z trzech kondygnacji: podziemny garaż oraz dwie kondygnacje użytkowe. Budynek zaopatrzony jest w windę. Dodatkowo przed budynkiem znajduje się parking wyłożony kostką brukową, który po zamknięciu bramy zamienia się w patio, na którym dzieci mogą rysować kredą lub grać w piłkę (dodatkowo rozkładamy maty - sztuczna trawa). Za budynkiem znajduje się ogród przedszkolny - jest to trawiasta przestrzeń, na której usytuowane są sprzęty sprawnościowe i piaskownica.

W przedszkolu przygotowanych jest 5 pełnowymiarowych sal, każda z nich przygotowana jest dla ok. 20 dzieci. Przedszkole posiada miejsca dla maksymalnie 105 dzieci. Reszta pomieszczeń to pomieszczenia sanitarne, kuchenne oraz biurowe, które spełniają aktualne wymogi związane z funkcjonowaniem przedszkoli publicznych z oddziałami integracyjnymi.

Sale wyposażone są w atestowane sprzęty i estetyczne, bezpieczne zabawki oraz pomoce dydaktyczne.

W 2019 roku, dzięki współpracy z rodzicami oraz środkom zebranym podczas kiermaszu świątecznego, nasze przedszkole wyposażone zostało w czujnik Looko2 monitorujący stan atmosfery (smogu). Dzięki niemu możliwe jest stałe obserwowanie aktualnego stanu powietrza w okolicach przedszkola.
Zapraszamy na stronę: https://www.looko2.com/heatmap.php

W związku z panującą sytuacją epidemiczną oraz w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich członków naszej przedszkolnej społeczności: dzieci, rodziców oraz pracowników, zaopatrzyliśmy się w certyfikowane i atestowane produkty oraz urządzenia.
Między innymi:
– przepływowe lampy bakteriobójcze i wirusobójcze UV-C, które są bezpieczne dla człowieka oraz przystosowane do pracy w przedszkolach, żłobkach, a także szpitalach, przychodniach czy aptekach. Dzięki lampom nieodwracalnie dezaktywowane zostają wirusy, pleśnie, grzyby i inne drobnoustroje znajdujące się w powietrzu.
– podłogowe maty higieniczne stosowane w szpitalach, branżach farmaceutycznych, które posiadają właściwości bakteriobójcze i grzybobójcze. Skuteczność 99,99 % potwierdzona atestem PZH.
– preparaty dezynfekująco-myjące – wirusobójcze, bakteriobójcze oraz grzybobójcze.
– wprowadziliśmy system czyszczenia i dezynfekcji parą wodną potwierdzony certyfikatem.

Kształcenie specjalne

W naszej placówce organizuje się edukację integracyjną dla trzech z pięciu grup przedszkolnych (grupa max 20 osób w tym max 5 z orzeczeniem  o niepełnosprawności).  Są to tzw. „grupy integracyjne”, gdzie socjalizują się dzieci z normą rozwojową wspólnie z dziećmi posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności, dla których organizuje się kształcenie specjalne realizowane przez zespół specjalistów tj.: psycholog, pedagog specjalny, logopeda, terapeuta pedagogiczny.

SPE– specjalne potrzeby edukacyjne i rozwojowe obejmują szerokie spektrum dzieci. Nasza placówka zapewnia im wsparcie adekwatnie do ich potrzeb i możliwości psychofizycznych – na podstawie dokumentów takich jak: orzeczenie i opinie wydane przez Poradnie psychologiczno-pedagogiczne lub rozpoznanie trudności i deficytów dokonane przez naszych nauczycieli/specjalistów podczas bieżącej pracy z dziećmi. Oznacza to, że przedszkole organizuje dzieciom z „spe” warunki kształcenia wyrównujące ich szanse edukacyjne oraz stara się zapewnić ich pełne włączenie w życie przedszkola.
Począwszy od przyjęcia na drodze rekrutacji dziecka do Publicznego Przedszkola Raz Dwa Trzy wdrażamy sprawdzone procedury i praktyczne rozwiązania. Wykorzystujemy  przy tym zasoby placówki i możliwości wsparcia umożliwiające elastyczne reagowanie na specyficzne potrzeby konkretnego dziecka w indywidualnych przypadkach.

Nasze przedszkole ma już  profil integracyjny a w swoich pięcioletnich doświadczeniach i działaniach zorientowane jest na wysoką efektywność i skuteczność swoich działań. Dążymy do stworzenia modelu kompleksowego postrzegania zadań realizowanych przez nauczycieli i specjalistów. Tym samym skupiamy się na kreowaniu i tworzeniu kultury zespołowej i wspólnej odpowiedzialności za jej efekty.

Kadra przedszkola

Nasz zespół składa się z: nauczycieli wychowania przedszkolnego, pedagogów – po dwie osoby na grupę, a także specjalistów i pomocy nauczyciela.

Dyrektor Przedszkola – Agnieszka Nowaczyk Olewińska

Dyrektor Przedszkola – Agnieszka Nowaczyk Olewińska

Pani Izabela

Pani Izabela

 • Wicedyrektor do spraw kształcenia specjalnego,
 • pedagog specjalny,
 • terapeuta SI,
 • intendent

Pani Joanna

Pani Joanna

 • nauczyciel wychowania przedszkolnego- wychowawca,
 • nauczyciel języka angielskiego

Pani Joanna

Pani Joanna

nauczyciel wychowania przedszkolnego- wychowawca

Pani Milena

Pani Milena

nauczyciel wychowania przedszkolnego – wychowawca

Pani Wiktoria

Pani Wiktoria

nauczyciel wychowania przedszkolnego – wychowawca

Pani Alicja

Pani Alicja

 • nauczyciel wychowania przedszkolnego- wychowawca,
 • logopeda ds. kształcenia specjalnego

Pani Natalia

Pani Natalia

 • nauczyciel wychowania przedszkolnego,
 • pedagog specjalny

Pani Agnieszka

Pani Agnieszka

nauczyciel wychowania przedszkolnego

PANI JUSTYNA

PANI JUSTYNA

 • nauczyciel wychowania przedszkolnego,
 • logopeda przedszkolny

PANI MARTA

PANI MARTA

nauczyciel wychowania przedszkolnego

PANI ALEKSANDRA

PANI ALEKSANDRA

nauczyciel

Pani Angelika

Pani Angelika

pedagog specjalny

Pani Julia

Pani Julia

psycholog, pomoc nauczyciela w oddziale integracyjnym

Pani Kasia

Pani Kasia

asystent nauczyciela

PANI EMILIA

PANI EMILIA

pomoc nauczyciela

PANI MARIOLA

PANI MARIOLA

pomoc nauczyciela

PANI TAMARA

PANI TAMARA

pomoc nauczyciela

Ustawiczne doskonalenie i rozwój jest wpisany w przebieg kariery zawodowej każdego nauczyciela. Zależy nam bardzo na wysokiej jakości oferty edukacyjnej, jaką proponujemy naszym klientom- dzieciom i rodzicom. Dlatego też młoda kadra naszego przedszkola bardzo licznie rozpoczęła staże w drodze awansu zawodowego, by zdobyć kolejne szczeble, ale przede wszystkim by się doskonalić i rozwijać, a swymi umiejętnościami i pomysłami na ciekawą i nowoczesną edukację umilać i uatrakcyjniać każdy dzień przedszkolaka.

Liczne projekty, które czasami przybierają charakter grupowy, a czasem ogólnoprzedszkolny są odzwierciedleniem ambicji i zaangażowania kadry pedagogicznej.

Wśród nas pracuje:

 • psycholog,
 • pedagog przedszkolny,
 • pedagodzy specjalni,
 • terapeuta,
 • nauczyciel z kwalifikacjami do nauczania języka angielskiego,
 • nauczyciel zajęć muzyczno-ruchowych,
 • logopeda,
 • nauczyciel katechezy,

...oraz inni specjaliści.

Projekty edukacyjne

Nasze przedszkole od 2015 roku pracuje nad projektami prozdrowotnymi i projektami edukacyjnym, związanymi z rozwijaniem zainteresowań czytelniczych.

Pierwszy dotyczy prawidłowego żywienia małych dzieci: "ZDROWO JEMY –ZDROWO ROŚNIEMY"

W ramach projektu odbyliśmy:
 1. szkolenia i konsultacje dla personelu dotyczące żywienia małych dzieci – w sumie 16 h dydaktycznych, oto przykładowa tematyka szkoleń dla kadry:
  • "Co to znaczy zdrowe żywienie? Ogólne zasady prawidłowego żywienia dzieci"
  • "Mocne kości i zęby, czyli rola wapnia i witaminy D"
  • "Cukier w diecie – słodzimy czy nie słodzimy?"
  • "Sól w diecie. Soli do woli?"
  • "Alergie na pokarm"
  • "Świeża woda zdrowia doda – na pragnienie – woda"
  • "Co robić, kiedy za dużo je? Otyłość."
  • "Zachęcać czy nie? Kto podejmuje decyzje? Granice wyboru dziecka"
  • "Niejadek czy neofobia?"
  • "Dzieci współtworzą swoje posiłki"
  • "Jemy oczami – estetyka na talerzu"
  • "Ja sam, ja sama – czego dzieci się uczą podczas posiłku"
  • "Jakość produktów"
 2. dwukrotną analizę jadłospisów oraz propozycje doskonalenia żywienia dzieci w placówce według najnowszych norm i zaleceń żywieniowych
 

"Dzieciństwo bez próchnicy".

Również i on nawiązuje do edukacji prozdrowotnej, a ma związek z kształtowaniem nawyków higienicznych, dbania o jamę ustną. Jest to szwajcarski projekt. W ramach niego: bez próchnicy
 • dzieci uczestniczą w zajęciach ze stomatologiem, organizowanych w przedszkolu – jest to pogadanka połączona z pokazem prawidłowego szczotkowania zębów, mycie ząbków pod okiem trenera, dzieci otrzymują zestaw przyborów niezbędnych do codziennej higieny jamy ustnej, materiały edukacyjne,
 • przedszkolaki udają się do pobliskiego gabinetu stomatologicznego- pierwsza wizyta u dentysty (za zgodą rodzica), podczas której lekarz dokonuje przeglądu stanu uzębienia,
 • codziennego szczotkowania zębów wraz z wychowawcą grupy.

Wczesna profilaktyka jest bardzo ważna, gdyż doniesienia PTS w sprawie próchnicy u małych dzieci są bardzo niepokojące. Dodatkowo nieprawidłowe przyzwyczajenia żywieniowe i częste przyjmowanie antybiotyków pogłębia problemy z próchnicą.

Bywa, że organizowana przez przedszkole wizyta u stomatologa dla niektórych dzieci jest pierwszym kontaktem z "lekarzem od ząbków". Czasem też obserwacja innych dzieci, które chętnie siadają na fotelu dentystycznym dodaje odwagi innym i sprawia, że ta trudna wizyta okazuje się bardzo łatwą.

 

"Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży".

W ramach realizacji polityki oświatowej wyznaczone przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2015/2016 nasze przedszkole włączyło się do akcji CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM i w ramach tego projektu:
 • gościmy różne osoby, które czytają utwory zaczerpnięte z klasyki literatury dziecięcej; odwiedził nas między innymi Pan Jan Broda – wójt gminy Komorniki, artystka Teatru Muzycznego – śpiewaczka operowa Agnieszka Wawrzyniak - Kuczyk, uczniowie z Gimnazjum w Komornikach, rodzice naszych wychowanków,
 • realizujemy dla dzieci i wspólnie z dziećmi prezentacje teatralne miedzy innymi: Złotowłosa i trzy niedźwiadki, Bajka o cebuli, i inne
 • zapraszamy do przedszkola teatry dla dzieci, między innymi Teatr pod Orzełkiem, poznański teatr Krokodyl, uczestniczymy w spektaklu Sceny Marcinek , zwiedzamy kulisy,
 • organizujemy konkurs z udziałem rodziców na najstarszą książkę,
 • we współpracy z wydawnictwem Zakamarki organizujemy warsztaty literackiej dla dzieci MAMA MU I PAN KRUK,
 • zapraszamy rodziców do wspólnej zabawy w teatr – w wyniku której powstanie widowisko wystawione na koniec roku szkolnego.

Program "Super Wiewiórka Przyjaciółka Oli i Kuby"

Stworzony przez Polski Czerwony Krzyż, którego celem jest Wykształcenie nawyków dbałości o bezpieczeństwo, higienę, tolerancję i pomoc potrzebującym u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Program opiera się na zagadnieniach:
 • pierwszej pomocy i bezpieczeństwa — konieczność wprowadzenia małych dzieci w zagadnienia bezpieczeństwa,
 • higieny — konieczność kształtowania u dzieci właściwych nawyków higienicznych w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się chorób,
 • w związku z narastającą falą przemocy na świecie i brutalizacją życia, pojawia się konieczność pokazania dzieciom pozytywnych wzorców zachowań w celu kształtowania postaw tolerancji i wrażliwości,
 • w związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej — konieczność przygotowania dzieci do integracji europejskiej.

Program Bezpieczny patrol

Program stworzony przez Polski Czerwony Krzyż, który ma na celu promocję zasad bezpieczeństwa wśród dzieci w wieku 3-4 oraz 5-6 lat. Wraz z bohaterami bajki „Psi Patrol” dzieci przyswajają istotne informacje dotyczące bezpiecznych zachowań. Program opiera się na zagadnieniach:
 • Wiedza na temat bezpieczeństwa (numery alarmowe)
 • Bezpieczeństwo na drodze
 • Bezpieczeństwo podczas uprawiania sportu
 • Bezpieczeństwo podczas wakacji
 • Bezpieczeństwo w zimie
 • Ekologia, recykling.

Projekt "Mały miś w świecie wielkiej literatury"

  Ogólnopolski projekt, którego głównym celem jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa, zarażanie miłością do czytania już od najmłodszych lat. Do projektu włączani byli nie tylko wychowawcy, nauczyciele ale również rodzice i goście specjalni. Projekt realizowany w roku szkolnym 2019/2020.

Rada rodziców

Numer konta Rady Rodziców Publicznego Przedszkola Raz Dwa Trzy:
47 1540 1056 2105 0004 4049 0001
Bank Ochrony Środowiska S.A.

Skład osobowy Rady Rodziców Publicznego Przedszkola Raz Dwa Trzy w Komornikach znajduje się na tablicy informacyjnej w holu przedszkola.

Roczny plan spotkań:

 • 22.09.2020 r.
 • 25.11.2020 r.
 • 24.03.2021 r.

*Każdy rodzic może składać wnioski, zapytania, uwagi ze strony reprezentantów grup, jak również uczestniczyć w spotkaniach Rady Rodziców przez pierwsze 15 minut każdego posiedzenia.

 

REGULAMIN RADY RODZICÓW PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA RAZ DWA TRZY W KOMORNIKACH