O nas

Home / O nas

Publiczne Przedszkole Raz Dwa Trzy to nowoczesna placówka oświatowa w Komornikach. Jesteśmy przedszkolem ogólnodostępnym dla 105 dzieci. Mamy doświadczenie w realizowaniu założenia edukacji włączającej w naszych oddziałach integracyjnych. Zapewniamy opiekę wszystkim dzieciom - niezależnie od ich rozwoju psychofizycznego, uzdolnień czy ograniczeń. Uwzględniamy indywidualne potrzeby, opiekę i edukację dzieci w ścisłej współpracy z rodzicami, nauczycielami i specjalistami, którzy jako zespół realizują indywidualne potrzeby dziecka, w tym także specjalne potrzeby edukacyjne. Jako, że jesteśmy przedszkolem publicznym, 5 godzin dziennie zajęć wychowawczo - dydaktycznych oferujemy w ramach realizacji bezpłatnej podstawy programowej.

Naszą dewizą jest: "WSPÓLNIE ODKRYWAMY ŚWIAT, POZNAJEMY GO WSZYSTKIMI ZMYSŁAMI, UCZYMY SIĘ GO SZANOWAĆ I NIEUSTANNIE DZIWIĆ I ZACHWYCAĆ SIĘ JEGO RÓŻNORODNOŚCIĄ” . A wszystko to robimy: RAZ DWA TRZY!

Chcemy, by nasze przedszkolaki poznawały świat wszystkimi zmysłami, często metodą prób i błędów. Dążymy do samodzielności dzieci w sferze ruchowej i intelektualnej. Wszystko to dzięki nieustannej zabawie.

W naszym przedszkolu panuje rodzinna, radosna, pełna poczucia bezpieczeństwa atmosfera. Dzieci podzielone są na 5 grup wiekowych. Nasz zespół składa się z 11 nauczycieli wychowania przedszkolnego i to, co nas odróżnia od innych placówek, to sposób organizacji opieki nad dziećmi. Równocześnie w jednej grupie jest dwóch nauczycieli, wykwalifikowanych pedagogów, a w grupach z oddziałami integracyjnymi dodatkowe wsparcie stanowią pomoce nauczyciela lub inni specjaliści, co pozwala nauczycielom na: -skuteczniejsze oddziaływania wychowawcze, lepsze rozpoznanie mocnych i słabych stron dziecka oraz indywidualizację pracy. W swoim zespole posiadamy: pedagogów specjalnych, anglistę, psychologa, logopedę, a także terapeutę.

Wyróżnia nas bogata oferta edukacyjna (w ramach podstawy programowej):

 • język angielski (2dla wszystkich grup wiekowych),
 • religia na życzenie rodziców (dla dzieci pięcio-, sześcioletnich),
 • logopedia dla dzieci pięcio- i sześcioletnich,
 • opieka specjalistów, współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną,
 • zajęcia uspołeczniające wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dzieci
 • zajęcia terapeutyczne
 • zajęcia muzyczno-ruchowe.

Budynek, w którym mieści się przedszkole składa się z trzech kondygnacji: podziemny garaż oraz dwie kondygnacje użytkowe. Budynek zaopatrzony jest w windę. Dodatkowo przed budynkiem znajduje się parking wyłożony kostką brukową, który po zamknięciu bramy zamienia się w patio, na którym dzieci mogą rysować kredą lub grać w piłkę (dodatkowo rozkładamy maty - sztuczna trawa). Za budynkiem znajduje się ogród przedszkolny - jest to trawiasta przestrzeń, na której usytuowane są sprzęty sprawnościowe i piaskownica.

W przedszkolu przygotowanych jest 5 pełnowymiarowych sal, każda z nich przygotowana jest dla ok. 20 dzieci. Przedszkole posiada miejsca dla maksymalnie 105 dzieci. Reszta pomieszczeń to pomieszczenia sanitarne, kuchenne oraz biurowe, które spełniają aktualne wymogi związane z funkcjonowaniem przedszkoli publicznych z oddziałami integracyjnymi.

Sale wyposażone są w atestowane sprzęty i estetyczne, bezpieczne zabawki oraz pomoce dydaktyczne.

Kształcenie specjalne

W naszej placówce organizuje się edukację integracyjną dla trzech z pięciu grup przedszkolnych (grupa max 20 osób w tym max 5 z orzeczeniem  o niepełnosprawności).  Są to tzw. „grupy integracyjne”, gdzie socjalizują się dzieci z normą rozwojową wspólnie z dziećmi posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności, dla których organizuje nie kształcenie specjalne realizowane przez zespół specjalistów tj.: psycholog, pedagog specjalny, logopeda, terapeuta pedagogiczny.

SPE– specjalne potrzeby edukacyjne i rozwojowe obejmują szerokie spektrum dzieci. Nasza placówka zapewnia im wsparcie adekwatnie do ich potrzeb i możliwości psychofizycznych – na podstawie dokumentów takich jak: orzeczenie i opinie wydane przez Poradnie psychologiczno-pedagogiczne lub rozpoznanie trudności i deficytów dokonane przez naszych nauczycieli/specjalistów podczas bieżącej pracy z dziećmi. Oznacza to, że przedszkole organizuje dzieciom z „spe” warunki kształcenia wyrównujące ich szanse edukacyjne oraz stara się zapewnić ich pełne włączenie w życie przedszkola.
Począwszy od przyjęcia na drodze rekrutacji dziecka do Publicznego Przedszkola Raz Dwa Trzy wdrażamy sprawdzone procedury i praktyczne rozwiązania. Wykorzystujemy  przy tym zasoby placówki i możliwości wsparcia umożliwiające elastyczne reagowanie na specyficzne potrzeby konkretnego dziecka w indywidualnych przypadkach.

Nasze przedszkole ma już  profil integracyjny a w swoich pięcioletnich doświadczeniach i działaniach zorientowane jest na wysoką efektywność i skuteczność swoich działań. Dążymy do stworzenia modelu kompleksowego postrzegania zadań realizowanych przez nauczycieli i specjalistów. Tym samym skupiamy się na kreowaniu i tworzeniu kultury zespołowej i wspólnej odpowiedzialności za jej efekty.

Kadra przedszkola

Nasz zespół składa się z: nauczycieli wychowania przedszkolnego, pedagogów – po dwie osoby na grupę, a także specjalistów i pomocy nauczyciela.

Dyrektor Przedszkola – Agnieszka Nowaczyk Olewińska

Dyrektor Przedszkola – Agnieszka Nowaczyk Olewińska

Pani Izabela

Pani Izabela

Wicedyrektor do spraw kształcenia specjalnego, pedagog przedszkolny, intendent

Pani Joanna

Pani Joanna

nauczyciel wychowania przedszkolnego- wychowawca, nauczyciel języka angielskiego

Pani Natalia

Pani Natalia

nauczyciel wychowania przedszkolnego

Pani Katarzyna

Pani Katarzyna

nauczyciel wychowania przedszkolnego, pedagog specjalny – wychowawca

Pani Joanna

Pani Joanna

nauczyciel wychowania przedszkolnego- wychowawca

Pani Małgorzata

Pani Małgorzata

nauczyciel wychowania przedszkolnego- wychowawca

Pani Dorota

Pani Dorota

nauczyciel wychowania przedszkolnego- wychowawca

Pani Agnieszka

Pani Agnieszka

nauczyciel wychowania przedszkolnego

Pani Sandra

Pani Sandra

pedagog specjalny

Pani Weronika

Pani Weronika

nauczyciel wychowania przedszkolnego

Pani Alicja

Pani Alicja

nauczyciel wychowania przedszkolnego, logopeda przedszkolny

Pani Magdalena

Pani Magdalena

pedagog specjalny, logopeda ds. kształcenia specjalnego

Pani Kasia

Pani Kasia

asystent nauczyciela

Pani Magdalena

Pani Magdalena

pomoc nauczyciela

Pani Justyna

Pani Justyna

pomoc nauczyciela

Ustawiczne doskonalenie i rozwój jest wpisany w przebieg kariery zawodowej każdego nauczyciela. Zależy nam bardzo na wysokiej jakości oferty edukacyjnej, jaką proponujemy naszym klientom- dzieciom i rodzicom. Dlatego też młoda kadra naszego przedszkola bardzo licznie rozpoczęła staże w drodze awansu zawodowego, by zdobyć kolejne szczeble, ale przede wszystkim by się doskonalić i rozwijać, a swymi umiejętnościami i pomysłami na ciekawą i nowoczesną edukację umilać i uatrakcyjniać każdy dzień przedszkolaka.

Liczne projekty, które czasami przybierają charakter grupowy, a czasem ogólnoprzedszkolny są odzwierciedleniem ambicji i zaangażowania kadry pedagogicznej.

Wśród nas pracuje:

 • psycholog,
 • pedagog przedszkolny,
 • pedagodzy specjalni,
 • terapeuta,
 • nauczyciel z kwalifikacjami do nauczania języka angielskiego,
 • nauczyciel zajęć muzyczno-ruchowych,
 • logopeda,
 • nauczyciel katechezy,

...oraz inni specjaliści.

Projekty edukacyjne

Nasze przedszkole od 2015 roku pracuje nad projektami prozdrowotnymi i projektami edukacyjnym, związanymi z rozwijaniem zainteresowań czytelniczych.

Pierwszy dotyczy prawidłowego żywienia małych dzieci: "ZDROWO JEMY –ZDROWO ROŚNIEMY"

W ramach projektu odbyliśmy:

 1. szkolenia i konsultacje dla personelu dotyczące żywienia małych dzieci – w sumie 16 h dydaktycznych, oto przykładowa tematyka szkoleń dla kadry:
  • "Co to znaczy zdrowe żywienie? Ogólne zasady prawidłowego żywienia dzieci"
  • "Mocne kości i zęby, czyli rola wapnia i witaminy D"
  • "Cukier w diecie – słodzimy czy nie słodzimy?"
  • "Sól w diecie. Soli do woli?"
  • "Alergie na pokarm"
  • "Świeża woda zdrowia doda – na pragnienie – woda"
  • "Co robić, kiedy za dużo je? Otyłość."
  • "Zachęcać czy nie? Kto podejmuje decyzje? Granice wyboru dziecka"
  • "Niejadek czy neofobia?"
  • "Dzieci współtworzą swoje posiłki"
  • "Jemy oczami – estetyka na talerzu"
  • "Ja sam, ja sama – czego dzieci się uczą podczas posiłku"
  • "Jakość produktów"
 2. dwukrotną analizę jadłospisów oraz propozycje doskonalenia żywienia dzieci w placówce według najnowszych norm i zaleceń żywieniowych

 

"Dzieciństwo bez próchnicy".

Również i on nawiązuje do edukacji prozdrowotnej, a ma związek z kształtowaniem nawyków higienicznych, dbania o jamę ustną. Jest to szwajcarski projekt. W ramach niego:
bez próchnicy

 • dzieci uczestniczą w zajęciach ze stomatologiem, organizowanych w przedszkolu – jest to pogadanka połączona z pokazem prawidłowego szczotkowania zębów, mycie ząbków pod okiem trenera, dzieci otrzymują zestaw przyborów niezbędnych do codziennej higieny jamy ustnej, materiały edukacyjne,
 • przedszkolaki udają się do pobliskiego gabinetu stomatologicznego- pierwsza wizyta u dentysty (za zgodą rodzica), podczas której lekarz dokonuje przeglądu stanu uzębienia,
 • codziennego szczotkowania zębów wraz z wychowawcą grupy.

Wczesna profilaktyka jest bardzo ważna, gdyż doniesienia PTS w sprawie próchnicy u małych dzieci są bardzo niepokojące. Dodatkowo nieprawidłowe przyzwyczajenia żywieniowe i częste przyjmowanie antybiotyków pogłębia problemy z próchnicą.

Bywa, że organizowana przez przedszkole wizyta u stomatologa dla niektórych dzieci jest pierwszym kontaktem z "lekarzem od ząbków". Czasem też obserwacja innych dzieci, które chętnie siadają na fotelu dentystycznym dodaje odwagi innym i sprawia, że ta trudna wizyta okazuje się bardzo łatwą.

 

"Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży".

W ramach realizacji polityki oświatowej wyznaczone przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2015/2016 nasze przedszkole włączyło się do akcji CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM i w ramach tego projektu:

 • gościmy różne osoby, które czytają utwory zaczerpnięte z klasyki literatury dziecięcej; odwiedził nas między innymi Pan Jan Broda – wójt gminy Komorniki, artystka Teatru Muzycznego – śpiewaczka operowa Agnieszka Wawrzyniak - Kuczyk, uczniowie z Gimnazjum w Komornikach, rodzice naszych wychowanków,
 • realizujemy dla dzieci i wspólnie z dziećmi prezentacje teatralne miedzy innymi: Złotowłosa i trzy niedźwiadki, Bajka o cebuli, i inne
 • zapraszamy do przedszkola teatry dla dzieci, między innymi Teatr pod Orzełkiem, poznański teatr Krokodyl, uczestniczymy w spektaklu Sceny Marcinek , zwiedzamy kulisy,
 • organizujemy konkurs z udziałem rodziców na najstarszą książkę,
 • we współpracy z wydawnictwem Zakamarki organizujemy warsztaty literackiej dla dzieci MAMA MU I PAN KRUK,
 • zapraszamy rodziców do wspólnej zabawy w teatr – w wyniku której powstanie widowisko wystawione na koniec roku szkolnego.


Program "Super Wiewiórka Przyjaciółka Oli i Kuby"

Stworzony przez Polski Czerwony Krzyż, którego celem jest Wykształcenie nawyków dbałości o bezpieczeństwo, higienę, tolerancję i pomoc potrzebującym u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Program opiera się na zagadnieniach:

 • pierwszej pomocy i bezpieczeństwa — konieczność wprowadzenia małych dzieci w zagadnienia bezpieczeństwa,
 • higieny — konieczność kształtowania u dzieci właściwych nawyków higienicznych w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się chorób,
 • w związku z narastającą falą przemocy na świecie i brutalizacją życia, pojawia się konieczność pokazania dzieciom pozytywnych wzorców zachowań w celu kształtowania postaw tolerancji i wrażliwości,
 • w związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej — konieczność przygotowania dzieci do integracji europejskiej.

Program Bezpieczny patrol

Program stworzony przez Polski Czerwony Krzyż, który ma na celu promocję zasad bezpieczeństwa wśród dzieci w wieku 3-4 oraz 5-6 lat.
Wraz z bohaterami bajki „Psi Patrol” dzieci przyswajają istotne informacje dotyczące bezpiecznych zachowań. Program opiera się na zagadnieniach:

 • Wiedza na temat bezpieczeństwa (numery alarmowe)
 • Bezpieczeństwo na drodze
 • Bezpieczeństwo podczas uprawiania sportu
 • Bezpieczeństwo podczas wakacji
 • Bezpieczeństwo w zimie
 • Ekologia, recykling.
 • Mały miś w świecie wielkiej literatury

  Głównym celem projektu jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa. Projekt realizowany będzie w roku szkolnym 2019/2020.
  Więcej szczegółów wkrótce!

  Rada rodziców

  Skład osobowy Rady Rodziców Publicznego Przedszkola Raz Dwa Trzy w Komornikach znajduje się na tablicy informacyjnej w holu przedszkola.

  Numer konta Rady Rodziców:
  Bank Pocztowy S.A., nr: 50 1320 1016 7750 1981 2000 0001

  Roczny plan spotkań:

  • 04.11.2019 r.
  • 13.01.2019 r.
  • 02.03.2020 r.
  • 04.05.2020 r.

  *Każdy rodzic może składać wnioski, zapytania, uwagi ze strony reprezentantów grup, jak również uczestniczyć w spotkaniach Rady Rodziców przez pierwsze 15 minut każdego posiedzenia.

   

  REGULAMIN RADY RODZICÓW PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA RAZ DWA TRZY W KOMORNIKACH

  PISMO RADY RODZICÓW