Grupy

Home / Grupy

Nasze grupy

Zgodnie z naszą coroczną tradycją nazwy grup wybierane są na drodze losowania spośród danej kategorii.
W roku szkolnym 2022/2023 nazwy grup uwzględniają tytuł rocznego planu pracy przedszkola pt. „Oczami Matki Natury”.

  GRUPA 1
Foczki z Arktyki
oddział integracyjny
GRUPA 2
Słoniki z Sawanny
oddział integracyjny
GRUPA 3
Orzełki Stepowe
oddział integracyjny
GRUPA 4
Niedźwiadki z Lasu
oddział integracyjny
GRUPA 5
Delfiny z Oceanii
oddział z edukacją włączającą
oddział czynny w godzinach: 7:00 – 17:00 7:00 – 17:00 7:00 – 17:00 7:00 – 17:00 7:00 – 17:00
sala: dolna przylegająca do szatni dolna w głębi korytarza górna lewa górna cytrynowa górna pomarańczowa
wiek dzieci: cztero i pięciolatki pięciolatki sześciolatki trzy i czterolatki  pięcio i sześciolatki
Ilość dzieci w grupie: 20 20 20 20 25
Wychowawca/

II nauczyciel/
pomoc nauczyciela

 

Joanna Wechta

Weronika Adamczak
Natalia Jóźwiak

Joanna Kubicka

Aldona Pachocka
Natalia Baraniak-Wirth
Katarzyna Jurdzińska

Milena Skorupińska

Alicja Mazurek
Angelika Fiszer
Mariola Niemiro

Agnieszka Czajka

Marta Wieloch
Tamara Idzikowska
Katarzyna Golińska

Wiktoria Gromulska

Kinga Góraj
Zuzanna Muślewska

Program przedszkola

Publiczne Przedszkole Raz Dwa Trzy w Komornikach w roku szkolnym 2022/2023 pracuje w oparciu o programy:

1. ,,Samodzielne. Wszechstronne. Szczęśliwe’’ M. Chludzińska, A. Kacprzak-Kołakowska, A. Kucharczyk, D. Kucharska, A. Pawłowska-Niedbała, M. Pietrzak, A. Smoderek, wyd. Nowa Era
2. ,,Dziecięca matematyka’’ Edyta Gruszczyk- Kolczyńska, Ewa Zielińska
3. ,,Język angielski w wychowaniu przedszkolnym. Program nauczania 3-, 4-, 5- i 6-latków’’ Magdalena Szpotowicz, Małgorzata Szulc- Kurpaska

Ramowy rozkład dnia

7:00 - 8:50 - schodzenie się dzieci, zabawy dowolne w kącikach tematycznych wg zainteresowań i inwencji dzieci, praca indywidualna, rozmowy kierowane indywidualne i w małych grupach związane z zainteresowaniami dzieci, obserwacje
- ćwiczenia poranne lub zabawy ruchowe przy muzyce, zabawy ze śpiewem
8:50- 9:00 - przygotowanie do I posiłku, zabiegi higieniczne, czynności opiekuńcze i samoobsługowe
9:00 - 9:30 - śniadanie- kształtowanie nawyków estetycznego, kulturalnego i samodzielnego spożywania posiłków, czynności higieniczne i porządkowe po zakończeniu śniadania
9:30 - 11:50 - główne zajęcia wychowawczo-dydaktyczne organizowane przez nauczyciela z uwzględnieniem propozycji dzieci, korelacji treści z różnych dziedzin, aktywność słowna, muzyczna, plastyczna, ruchowa, intelektualna; zajęcia dodatkowe; zabawy dowolne w kącikach tematycznych wg zainteresowań dzieci; zabawy ruchowe, zabawy integracyjne; organizowanie wielokierunkowej aktywności dziecka na świeżym powietrzu (spacery, zajęcia rekreacyjno-sportowe, wycieczki, obserwacje przyrodnicze, prace społeczno-użytkowe, w tym ogrodnicze) – wspieranie dziecięcej eksploracji świata, motywowanie do podejmowania samodzielnych działań, odkrywania zjawisk oraz zachodzących procesów, utrwalania zdobytej wiedzy i umiejętności, inspirowanie do prowadzenia własnych eksperymentów
11:50 - 12:00 - przygotowanie do posiłku, czynności samoobsługowe, higieniczne, organizacyjne
12:00 - 12:30 - obiad, czynności higieniczne i porządkowe po zakończeniu II posiłku
12:30 - 13:00 - zabawy wyciszające o charakterze relaksacyjnym – słuchanie baśni, opowiadań, słuchowisk, muzyki; dzieci młodsze- dłuższy odpoczynek
13:00 - 13:50- zabawy dowolne w kącikach tematycznych wg zainteresowań dzieci w sali lub w ogrodzie, spacery; praca indywidualna realizowana przez nauczyciela, obserwacje; zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych piosenek, wierszy, czynności porządkowe i organizacyjne.
13:50 - 14:00 - przygotowanie do podwieczorku, czynności samoobsługowe, higieniczne
14:00 - 14:30 - podwieczorek; czynności higieniczne i porządkowe po zakończeniu III posiłku
14:30 - 17:00 - zabawy dowolne w sali bądź ogrodzie przedszkolnym; praca stymulacyjno-kompensacyjna i indywidualna realizowana przez nauczyciela; rozchodzenie się dzieci

Podstawa programowa realizowana w godzinach 9:00 - 14:00

Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe (nieodpłatne) w Publicznym Przedszkolu Raz Dwa Trzy w Komornikach organizowane w roku szkolnym 2022/2023 w ramach podstawowy programowej:

Język angielski - organizowane dla wszystkich grup wiekowych

Rytmika - 1 raz w tygodniu

Zajęcia ruchowe z piłką - 1 raz w tygodniu dla wszystkich; na świeżym powietrzu w miesiącach wrzesień-październik oraz kwiecień-czerwiec

Sensoplastyka - 1 raz w tygodniu dla dzieci 3, 4 letnich

Edukacja przez ruch - 1 raz w tygodniu dla dzieci 5, 6 letnich

Logopedia - 1 raz w tygodniu dla dzieci 5, 6 letnich (we wrześniu badania przesiewowe)

Logorytmika - 1 raz w tygodniu dla dzieci 3, 4 letnich (we wrześniu badania przesiewowe)

Warsztaty i teatrzyki realizowane cyklicznie według autorskich projektów i pomysłów nauczycieli (wewnątrzgrupowo)

Przez cały rok dzieci objęte są opieką specjalistyczną: pedagoga przedszkolnego, pedagoga specjalnego, terapeuty pedagogicznego, logopedy (w ramach indywidualnych potrzeb).

Na każdy miesiąc przygotowane są specjalne atrakcje i wydarzenia przedszkolne organizowane we współpracy z rodzicami.
Po szczegóły zapraszamy do zakładki "Kalendarium”.