Grupy

Home / Grupy

Nasze grupy

Mamy zaszczyt poinformować, że znamy wyniki naszych corocznych wyborów na nazwy grup przedszkolnych.
Finalnie w roku szkolnym 2019/2020 poznawać będziemy owady.

  GRUPA 1
Żuczki
oddział integracyjny
GRUPA 2
Mrówki
oddział integracyjny
GRUPA 3
Motylki
oddział integracyjny
GRUPA 4
Pszczółki
GRUPA 5
Biedronki
oddział czynny w godzinach: 7:30 – 17:00 6:30 – 16:00 7:30 – 16:00 7:30-16:00 6:30-17:00
sala: dolna przylegająca do szatni dolna w głębi korytarza górna lewa górna cytrynowa górna pomarańczowa
wiek dzieci: czterolatki sześciolatki trzylatki pięciolatki trzylatki
Ilość dzieci w grupie: 20 20 20 21 24
Wychowawca/

II nauczyciel/
pomoc nauczyciela

 

Katarzyna Hentosz

Izabela Książkiewicz
Magdalena Dobska
Sandra Kubiak
Magdalena Pacholska

Joanna Kubicka

Natalia Baraniak – Wirth
Katarzyna Jurdzińska

 Małgorzata Rapacz-Dolisznia
Alicja Mazurek
Justyna Jakubowska
Joanna Wechta

Agnieszka Czajka

 

Dorota Stryjewska

Weronika Kubaczyk

Program przedszkola

Publiczne Przedszkole Raz Dwa Trzy w Komornikach w roku szkolnym 2019/2020 pracuje w oparciu o programy:

1. ,,Rozwój – Wychowanie – Edukacja. Program wychowania przedszkolnego’’ Anna Stalmach-Tkacz, Karina Mucha, wyd. Nowa Era
2. ,,Dziecięca matematyka’’ Edyta Gruszczyk- Kolczyńska, Ewa Zielińska
3. ,,Język angielski w wychowaniu przedszkolnym. Program nauczania 3-, 4-, 5- i 6-latków’’ Magdalena Szpotowicz, Małgorzata Szulc- Kurpaska

Ramowy rozkład dnia

6:30 - 8:00 - schodzenie się dzieci, konsultacje indywidualne z rodzicami, w tym wsparcie psychologiczne; praca stymulacyjno-kompensacyjna i indywidualna realizowana przez nauczyciela; organizowanie wielokierunkowej aktywności dziecka w budynku przedszkola: ogólnorozwojowe zabawy indywidualne i zespołowe (tematyczne, konstrukcyjne, integracyjne, prace społeczno-użyteczne i porządkowe na rzecz grupy), zabawy dowolne w kącikach tematycznych wg zainteresowań dzieci.
8:00- 8:30 - zabawy/ćwiczenia poranne, w tym z wykorzystaniem pedagogiki zabawy (ze szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń zapobiegających wadom postawy); zabawy i ćwiczenia wprowadzające w tematykę dnia, przygotowanie do I posiłku, zabiegi higieniczne, czynności opiekuńcze i samoobsługowe
8:30 - 9:00 - śniadanie, czynności higieniczne i porządkowe po zakończeniu I śniadania, czynności w ramach pełnionych dyżurów
9:00 - 11:30 - główne zajęcia wychowawczo-dydaktyczne organizowane przez nauczyciela z uwzględnieniem propozycji dzieci, korelacji treści z różnych dziedzin, aktywność słowna, muzyczna, plastyczna, ruchowa, intelektualna; zajęcia dodatkowe; zabawy dowolne w kącikach tematycznych wg zainteresowań dzieci; zabawy ruchowe, zabawy integracyjne; organizowanie wielokierunkowej aktywności dziecka na świeżym powietrzu (spacery, zajęcia rekreacyjno-sportowe, wycieczki, obserwacje przyrodnicze, prace społeczno-użytkowe, w tym ogrodnicze) – wspieranie dziecięcej eksploracji świata, motywowanie do podejmowania samodzielnych działań, odkrywania zjawisk oraz zachodzących procesów, utrwalania zdobytej wiedzy i umiejętności, inspirowanie do prowadzenia własnych eksperymentów
11:30 - 12:00 - obiad, czynności higieniczne i porządkowe przed i po zakończeniu II posiłku
12:00 - 12:30 - zabawy wyciszające o charakterze relaksacyjnym – słuchanie baśni, opowiadań, słuchowisk, muzyki; dzieci młodsze- dłuższy odpoczynek
12:30 - 13:30- organizowanie wielokierunkowej aktywności dziecka w budynku przedszkola: ogólnorozwojowe zabawy indywidualne i zespołowe (tematyczne, konstrukcyjne, ruchowe, techniczne, badawcze, integracyjne, gry i zabawy dydaktyczne, działania twórcze, prace społeczno-użyteczne i porządkowe na rzecz grupy), zabawy dowolne w kącikach tematycznych wg zainteresowań dzieci; praca stymulacyjno-kompensacyjna i indywidualna realizowana przez nauczyciela.
13:30 - 14:00 - podwieczorek; czynności higieniczne i porządkowe przed i po zakończeniu III posiłku
14:00 - 17:00 podsumowanie działań wychowawczo-dydaktycznych w ciągu dnia; praca stymulacyjno-kompensacyjna i indywidualna realizowana przez nauczyciela; organizowanie wielokierunkowej aktywności dziecka w budynku przedszkola: ogólnorozwojowe zabawy indywidualne i zespołowe (tematyczne, konstrukcyjne, ruchowe, techniczne, badawcze, integracyjne, gry i zabawy dydaktyczne, działania twórcze, prace społeczno-użyteczne i porządkowe na rzecz grupy), zabawy dowolne w kącikach tematycznych wg zainteresowań dzieci; konsultacje indywidualne z rodzicami, w tym wsparcie psychologiczne; w okresie wiosenno-letnim i wczesnojesiennym organizowanie sytuacji sprzyjających dziecięcej aktywności na świeżym powietrzu

Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe (nieodpłatne) w Publicznym Przedszkolu Raz Dwa Trzy w Komornikach organizowane w roku szkolnym 2019/2020 w ramach podstawowy programowej:

Język angielski - organizowane dla wszystkich grup wiekowych,
(3x w tygodniu dla dzieci 6letnich, 2x w tygodniu dla dzieci 4-5letnich oraz 1x w tygodniu dla dzieci 3letnich).
Prowadzone przez nauczyciela z kwalifikacjami do nauczania języka angielskiego.

Zajęcia sportowe z piłką 1x w tygodniu dla wszystkich grup wiekowych o charakterze
ogólnorozwojowym z elementami piłki nożnej. Zajęcia prowadzone przez trenera licencjonowanej szkółki piłkarskiej: Szkoły Futbolu w Luboniu.

Rytmika planowana 1x w tygodniu dla wszystkich grup wiekowych.
Podczas zajęć dzieci rozwijają wrażliwość estetyczną poprzez kontakt ze światem muzyki, a także rozwijają zainteresowania śpiewem, tańcem i muzyką. Zajęcia prowadzone przez wykwalifikowanego nauczyciela rytmiki.

Zajęcia uspołeczniające wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dzieci
(wykorzystanie metod terapii: bajką, śmiechem, muzyką i teatrem) prowadzone przez pedagoga przedszkolnego.

Logopedia - zajęcia dedykowane dzieciom 4, 5, 6 letnim

Religia- planowana 1x w tygodniu dedykowane dzieciom 5, 6 letnim na życzenie rodziców

Cykl zajęć z ciekawymi ludźmi organizowane epizodycznie we współpracy z chętnymi rodzicami i środowiskiem lokalnym w ramach doradztwa zawodowego

Warsztaty i teatrzyki realizowane cyklicznie według autorskich projektów i pomysłów nauczycieli

Przez cały rok dzieci objęte są opieką specjalistyczną: psychologa, pedagoga przedszkolnego, pedagoga specjalnego, terapeuty pedagogicznego, logopedy (w ramach indywidualnych potrzeb).

Ponadto, na każdy miesiąc przygotowane są specjalne atrakcje i wydarzenia przedszkolne organizowane we współpracy z rodzicami.
Po szczegóły zapraszamy do zakładki "Kalendarium”.