Grupy

Home / Grupy

Nasze grupy

W roku szkolnym 2020/2021 nazwy grup związane są ze zjawiskami atmosferycznymi.

  GRUPA 1
Błyskawice
GRUPA 2
Słoneczka
oddział integracyjny
GRUPA 3
Chmurki
oddział integracyjny
GRUPA 4
Wicherki
oddział integracyjny
GRUPA 5
Kropelki deszczu
oddział czynny w godzinach: 6:30 – 16:30 6:30 – 16:30 6:30 – 16:30 6:30-16:30 6:30-16:30
sala: dolna przylegająca do szatni dolna w głębi korytarza górna lewa górna cytrynowa górna pomarańczowa
wiek dzieci: sześciolatki trzylatki czterolatki pięciolatki czterolatki
Ilość dzieci w grupie: 21 20 20 20 24
Wychowawca/

II nauczyciel/
pomoc nauczyciela

 

Joanna Wechta

Agnieszka Czajka

Joanna Kubicka

Justyna Grzelińska
Katarzyna Jurdzińska
Emilia Wierachowska

Milena Skorupińska

Natalia Baraniak-Wirth
Julia Stawicka
Mariola Niemiro

Alicja Mazurek

Marta Dudka
Angelika Fiszer
Tamara Idzikowska

Wiktoria Gromulska

Aleksandra Freis-Szuba

Program przedszkola

Publiczne Przedszkole Raz Dwa Trzy w Komornikach w roku szkolnym 2020/2021 pracuje w oparciu o programy:

1. ,,Rozwój – Wychowanie – Edukacja. Program wychowania przedszkolnego’’ Anna Stalmach-Tkacz, Karina Mucha, wyd. Nowa Era
2. ,,Dziecięca matematyka’’ Edyta Gruszczyk- Kolczyńska, Ewa Zielińska
3. ,,Język angielski w wychowaniu przedszkolnym. Program nauczania 3-, 4-, 5- i 6-latków’’ Magdalena Szpotowicz, Małgorzata Szulc- Kurpaska

Ramowy rozkład dnia

6:30 - 8:50 - schodzenie się dzieci, zabawy dowolne w kącikach tematycznych wg zainteresowań i inwencji dzieci, praca indywidualna, rozmowy kierowane indywidualne i w małych grupach związane z zainteresowaniami dzieci, obserwacje
- ćwiczenia poranne lub zabawy ruchowe przy muzyce, zabawy ze śpiewem
8:50- 9:00 - przygotowanie do I posiłku, zabiegi higieniczne, czynności opiekuńcze i samoobsługowe
9:00 - 9:30 - śniadanie- kształtowanie nawyków estetycznego, kulturalnego i samodzielnego spożywania posiłków, czynności higieniczne i porządkowe po zakończeniu śniadania
9:30 - 11:50 - główne zajęcia wychowawczo-dydaktyczne organizowane przez nauczyciela z uwzględnieniem propozycji dzieci, korelacji treści z różnych dziedzin, aktywność słowna, muzyczna, plastyczna, ruchowa, intelektualna; zajęcia dodatkowe; zabawy dowolne w kącikach tematycznych wg zainteresowań dzieci; zabawy ruchowe, zabawy integracyjne; organizowanie wielokierunkowej aktywności dziecka na świeżym powietrzu (spacery, zajęcia rekreacyjno-sportowe, wycieczki, obserwacje przyrodnicze, prace społeczno-użytkowe, w tym ogrodnicze) – wspieranie dziecięcej eksploracji świata, motywowanie do podejmowania samodzielnych działań, odkrywania zjawisk oraz zachodzących procesów, utrwalania zdobytej wiedzy i umiejętności, inspirowanie do prowadzenia własnych eksperymentów
11:50 - 12:00 - przygotowanie do posiłku, czynności samoobsługowe, higieniczne, organizacyjne
12:00 - 12:30 - obiad, czynności higieniczne i porządkowe po zakończeniu II posiłku
12:30 - 13:00 - zabawy wyciszające o charakterze relaksacyjnym – słuchanie baśni, opowiadań, słuchowisk, muzyki; dzieci młodsze- dłuższy odpoczynek
13:00 - 13:50- zabawy dowolne w kącikach tematycznych wg zainteresowań dzieci w sali lub w ogrodzie, spacery; praca indywidualna realizowana przez nauczyciela, obserwacje; zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych piosenek, wierszy, czynności porządkowe i organizacyjne.
13:50 - 14:00 - przygotowanie do podwieczorku, czynności samoobsługowe, higieniczne
14:00 - 14:30 - podwieczorek; czynności higieniczne i porządkowe po zakończeniu III posiłku
14:30 - 16:30 - zabawy dowolne w sali bądź ogrodzie przedszkolnym; praca stymulacyjno-kompensacyjna i indywidualna realizowana przez nauczyciela; rozchodzenie się dzieci

Podstawa programowa realizowana w godzinach 9:00 - 14:00

Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe (nieodpłatne) w Publicznym Przedszkolu Raz Dwa Trzy w Komornikach organizowane w roku szkolnym 2020/2021 w ramach podstawowy programowej:

Język angielski - organizowane dla wszystkich grup wiekowych,
(3x w tygodniu dla dzieci 6letnich, 2x w tygodniu dla dzieci 4-5letnich oraz 1x w tygodniu dla dzieci 3letnich).
Prowadzone przez nauczyciela z kwalifikacjami do nauczania języka angielskiego.

Zajęcia uspołeczniające wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dzieci
(wykorzystanie metod terapii: bajką, śmiechem, muzyką i teatrem) prowadzone przez pedagoga przedszkolnego.

Logopedia - zajęcia dedykowane dzieciom 4, 5, 6 letnim

Warsztaty i teatrzyki realizowane cyklicznie według autorskich projektów i pomysłów nauczycieli (wewnątrzgrupowo)

Przez cały rok dzieci objęte są opieką specjalistyczną: psychologa, pedagoga przedszkolnego, pedagoga specjalnego, terapeuty pedagogicznego, logopedy (w ramach indywidualnych potrzeb).

Na każdy miesiąc przygotowane są specjalne atrakcje i wydarzenia przedszkolne organizowane we współpracy z rodzicami.
Po szczegóły zapraszamy do zakładki "Kalendarium”.