Grupy

Home / Grupy

Nasze grupy

Zgodnie z naszą coroczną tradycją nazwy grup wybierane są na drodze losowania spośród danej kategorii.
W roku szkolnym 2023/2024 nazwy grup uwzględniają tytuł rocznego planu pracy przedszkola pt. „Muzyka wokół nas”.

  GRUPA 1
Gitary
oddział integracyjny
GRUPA 2
Nutki
oddział integracyjny
GRUPA 3
Bębenki
oddział integracyjny
GRUPA 4
Marakasy
oddział integracyjny
GRUPA 5
Dzwonki

oddział czynny w godzinach: 7:00 – 17:00 7:00 – 17:00 7:00 – 17:00 7:00 – 17:00 7:00 – 17:00
sala: dolna przylegająca do szatni dolna w głębi korytarza górna lewa górna cytrynowa górna pomarańczowa
wiek dzieci:  pięcio i sześciolatki sześciolatki cztero i pięciolatki trzy i czterolatki trzylatki
Ilość dzieci w grupie: 20 20 20 20 25
Wychowawca

II nauczyciel/nauczyciel współorganizujący
pomoc nauczyciela

 

Weronika Adamczak

Weronika Maciejewska

Dorota Siwczak

Joanna Kubicka

Angelika Fiszer

Katarzyna Jurdzińska
Weronika Standy

Natalia Baraniak-Wirth

Alicja Mazurek

Izabela Treszczyńska

Agnieszka Czajka

Izabela Szatkowska

Tamara Idzikowska
Katarzyna Golińska

Julia Buda

Agnieszka Kubicka

Mariola Niemiro

Program przedszkola

Publiczne Przedszkole Raz Dwa Trzy w Komornikach w roku szkolnym 2023/2024 pracuje w oparciu o programy:

1. ,,Samodzielne. Wszechstronne. Szczęśliwe’’ M. Chludzińska, A. Kacprzak-Kołakowska, A. Kucharczyk, D. Kucharska, A. Pawłowska-Niedbała, M. Pietrzak, A. Smoderek, wyd. Nowa Era
2. ,,Dziecięca matematyka’’ Edyta Gruszczyk- Kolczyńska, Ewa Zielińska
3. ,,Język angielski w wychowaniu przedszkolnym. Program nauczania 3-, 4-, 5- i 6-latków’’ Magdalena Szpotowicz, Małgorzata Szulc- Kurpaska

Ramowy rozkład dnia

7:00 - 8:40 - schodzenie się dzieci, zabawy dowolne w kącikach tematycznych wg zainteresowań i inwencji dzieci, praca indywidualna, rozmowy kierowane indywidualne i w małych grupach związane z zainteresowaniami dzieci, obserwacje
- ćwiczenia poranne lub zabawy ruchowe przy muzyce, zabawy ze śpiewem
8:40- 9:00 - przygotowanie do I posiłku, zabiegi higieniczne, czynności opiekuńcze i samoobsługowe
9:00 - 9:30 - śniadanie- kształtowanie nawyków estetycznego, kulturalnego i samodzielnego spożywania posiłków, czynności higieniczne i porządkowe po zakończeniu śniadania
9:30 - 11:50 - główne zajęcia wychowawczo-dydaktyczne organizowane przez nauczyciela z uwzględnieniem propozycji dzieci, korelacji treści z różnych dziedzin, aktywność słowna, muzyczna, plastyczna, ruchowa, intelektualna; zajęcia dodatkowe; zabawy dowolne w kącikach tematycznych wg zainteresowań dzieci; zabawy ruchowe, zabawy integracyjne; organizowanie wielokierunkowej aktywności dziecka na świeżym powietrzu (spacery, zajęcia rekreacyjno-sportowe, wycieczki, obserwacje przyrodnicze, prace społeczno-użytkowe, w tym ogrodnicze) – wspieranie dziecięcej eksploracji świata, motywowanie do podejmowania samodzielnych działań, odkrywania zjawisk oraz zachodzących procesów, utrwalania zdobytej wiedzy i umiejętności, inspirowanie do prowadzenia własnych eksperymentów
11:50 - 12:00 - przygotowanie do posiłku, czynności samoobsługowe, higieniczne, organizacyjne
12:00 - 12:30 - obiad, czynności higieniczne i porządkowe po zakończeniu II posiłku
12:30 - 13:00 - zabawy wyciszające o charakterze relaksacyjnym – słuchanie baśni, opowiadań, słuchowisk, muzyki; dzieci młodsze- dłuższy odpoczynek
13:00 - 13:50- zabawy dowolne w kącikach tematycznych wg zainteresowań dzieci w sali lub w ogrodzie, spacery; praca indywidualna realizowana przez nauczyciela, obserwacje; zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych piosenek, wierszy, czynności porządkowe i organizacyjne.
13:50 - 14:00 - przygotowanie do podwieczorku, czynności samoobsługowe, higieniczne
14:00 - 14:30 - podwieczorek; czynności higieniczne i porządkowe po zakończeniu III posiłku
14:30 - 17:00 - zabawy dowolne w sali bądź ogrodzie przedszkolnym; praca stymulacyjno-kompensacyjna i indywidualna realizowana przez nauczyciela; rozchodzenie się dzieci

Podstawa programowa realizowana w godzinach 9:00 - 14:00

Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe (nieodpłatne) w Publicznym Przedszkolu Raz Dwa Trzy w Komornikach organizowane w roku szkolnym 2023/2024 w ramach podstawowy programowej:

Język angielski - organizowane dla wszystkich grup wiekowych

Rytmika - 1 raz w tygodniu dla wszystkich

Zajęcia ruchowe z piłką - 1 raz w tygodniu dla wszystkich; na świeżym powietrzu w miesiącach wrzesień-październik oraz kwiecień-czerwiec

Sensoplastyka - 1 raz w tygodniu dla dzieci 3, 4 letnich

Edukacja przez ruch - 1 raz w tygodniu dla dzieci 5, 6 letnich

Logopedia - 1 raz w tygodniu dla dzieci 5, 6 letnich (we wrześniu badania przesiewowe)

Logorytmika - 1 raz w tygodniu dla dzieci 3, 4 letnich (we wrześniu badania przesiewowe)

Zabawy interaktywne z funfloor/ekranem multimedialnym - 1 raz w miesiącu dla wszystkich

Warsztaty i teatrzyki realizowane cyklicznie według autorskich projektów i pomysłów nauczycieli (wewnątrzgrupowo)

Przez cały rok dzieci objęte są opieką specjalistyczną: pedagoga przedszkolnego, pedagoga specjalnego, terapeuty pedagogicznego, a także logopedy, terapeuty integracji sensorycznej, fizjoterapeuty (w ramach indywidualnych potrzeb).

Na każdy miesiąc przygotowane są liczne specjalne atrakcje i wydarzenia przedszkolne organizowane we współpracy z rodzicami.
Po szczegóły zapraszamy do zakładki "Kalendarium”.