Grupy

Home / Grupy

Nasze grupy

Mamy zaszczyt poinformować, że znamy wyniki naszych corocznych wyborów na nazwy grup przedszkolnych.
Finalnie w roku szkolnym 2018/2019 poznawać będziemy mieszkańców mórz i oceanów.

  JEDYNECZKI –
Koniki morskie
DWÓJECZKI – Delfiny TRÓJECZKI – Muszelki CZWÓRECZKI – Rybki PIĄTECZKI –
Orki
oddział czynny w godzinach: 6:30 – 17:00 6:30 – 17:00 6:30 – 17:00 6:30-17:00 6:30-15:30
sala: dolna przylegająca do szatni dolna w głębi korytarza górna lewa górna cytrynowa górna pomarańczowa
wiek dzieci: pięciolatki sześciolatki trzylatki Cztero- oraz pięciolatki sześciolatki
Ilość dzieci w grupie: 21 20 20 20 24
Wychowawcy: Joanna Kubicka
Wiktoria Sokołowska
Izabela Książkiewicz
Natalia Baraniak – Wirth
Dorota Stryjewska
Katarzyna Jurdzińska
Katarzyna Hentosz
Małgorzata Herkowiak
Katarzyna Rosa
Joanna Wechta
Paulina Stelmaszyk
Milena Skorupińska
Weronika Kubaczyk

Program przedszkola

Publiczne Przedszkole Raz Dwa Trzy w Komornikach w roku szkolnym 2018/2019 pracuje w oparciu o programy:

1. ,,Program wychowania przedszkolnego- Trampolina’’ Elżbieta Kordos
2. ,,Dziecięca matematyka’’ Edyta Gruszczyk- Kolczyńska, Ewa Zielińska
3. ,,Język angielski w wychowaniu przedszkolnym. Program nauczania 3-, 4-, 5- i 6-latków’’ Magdalena Szpotowicz, Małgorzata Szulc- Kurpaska

Ramowy rozkład dnia

6:30 - 8:30 - różne sytuacje edukacyjno-wychowawcze organizowane przez nauczyciela, inicjowane przez dzieci, o charakterze indywidualnym lub w małych zespołach, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, ćwiczenia poranne, zabawy integracyjne. Przygotowanie do śniadania, toaleta, nakrywanie do stołu – dyżury dzieci.
8:30 - 9:00 - I śniadanie
9:00 - 10:00 - zajęcia edukacyjno-wychowawcze organizowane przez nauczyciela z uwzględnieniem propozycji dzieci, korelacja treści z różnych dziedzin, aktywność słowna, plastyczna, muzyczna, ruchowa, intelektualna. Zajęcia dodatkowe.
10:00 - 11:00 - zabawy swobodne, inicjowane przez dzieci, nauczyciel w roli osoby organizującej, wspierającej, mediator i dyskretny obserwator poczynań dzieci.
11:00 - 11:30 - pobyt w ogrodzie przedszkolnym, na patio, spacery, wycieczki, wyprawy terenowe,
11:30 - 12:00 - obiad
12:00 - 13:00 - poobiedni odpoczynek, zajęcia o charakterze relaksacyjnym, słuchanie opowiadań, baśni, słuchowisk, muzyki,
13:00 - 13:30 - zabawy swobodne, przygotowanie do posiłku
13:30 - 14:00 - podwieczorek
14:00 - 17:30 zabawy wg wyboru dzieci, w okresie wiosenno-letnim i wczesnojesiennym powtórne wyjście do ogrodu przedszkolnego, na plac zabaw, praca indywidualna z dziećmi z uwzględnieniem działań profilaktycznych, stymulujących, kompensacyjnych i korekcyjnych. Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia dzieci.

Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe (nieodpłatne) w Publicznym Przedszkolu Raz Dwa Trzy w Komornikach organizowane w roku szkolnym 2018/2019 w ramach podstawowy programowej:

język angielski - dla wszystkich grup wiekowych 2x w tygodniu

religia- 1x w tygodniu dla dzieci 5, 6-letnich (realizowana na życzenie rodziców)

Poranki muzyczne z gimnastyką - dla wszystkich grup 4x w tygodniu w każdej z grup, godz. 8.00.

"Teatrzyki Kamishibai" z wykorzystaniem bajkoterapii - 1x w miesiącu dla wszystkich grup

Warsztaty kreatywnego przedszkolaka - 1x w miesiącu dla wszystkich grup

Zumba - 1x w miesiącu dla wszystkich grup

logopedia - dla dzieci 4, 5, 6 letnich

W miarę potrzeby opieka specjalistyczna: psychologa, pedagoga przedszkolnego, pedagoga specjalnego.

Ponadto, na każdy miesiąc przygotowane są specjalne atrakcje i wydarzenia przedszkolne organizowane przy współpracy z rodzicami.
Po szczegóły zapraszamy do zakładki "Kalendarium”.