Grupy

Home / Grupy

Nasze grupy

JEDYNECZKI – Niedźwiadki DWÓJECZKI – Sowy TRÓJECZKI – Liski CZWÓRECZKI – Wiewiórki PIĄTECZKI – Jeżyki
oddział czynny w godzinach: 7:30 – 17:00 6:30 – 15:00 7:30 – 16:00 7:30-17:00 7:30-16:00
sala: dolna przylegająca do szatni dolna w głębi korytarza górna lewa górna cytrynowa górna pomarańczowa
wiek dzieci: czterolatki pięcio- oraz sześciolatki pięciolatki pięciolatki trzy- oraz czterolatki
Wychowawcy: Joanna Kubicka
Wiktoria Sokołowska
Izabela Książkiewicz
Natalia Baraniak – Wirth
Konstancja Nowicka
Wioletta Łęczycka
Paulina Weryńska
Milena Skorupińska
Malwina Kaźmierska
Patrycja Grabowska
Joanna Wechta

Mamy zaszczyt poinformować, że znamy wyniki naszych corocznych wyborów na nazwy grup przedszkolnych. Finalnie w roku szkolnym 2017/2018 poznawać będziemy zwierzęta leśne.

Program przedszkola

Publiczne Przedszkole Raz Dwa Trzy w Komornikach w roku szkolnym 2017/2018 pracuje w oparciu o programy:

1. ,,Program wychowania przedszkolnego’’ Jolanta Kopała, Elżbieta Koparska
2. ,,Dziecięca matematyka’’ Edyta Gruszczyk- Kolczyńska, Ewa Zielińska
3. ,,Język angielski w wychowaniu przedszkolnym. Program nauczania 3-, 4-, 5- i 6-latków’’ Magdalena Szpotowicz, Małgorzata Szulc- Kurpaska

Ramowy rozkład dnia

6:30 - 8:30 - różne sytuacje edukacyjno-wychowawcze organizowane przez nauczyciela, inicjowane przez dzieci, o charakterze indywidualnym lub w małych zespołach, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, ćwiczenia poranne, zabawy integracyjne. Przygotowanie do śniadania, toaleta, nakrywanie do stołu – dyżury dzieci.
8:30 - 9:00 - I śniadanie
9:00 - 10:00 - zajęcia edukacyjno-wychowawcze organizowane przez nauczyciela z uwzględnieniem propozycji dzieci, korelacja treści z różnych dziedzin, aktywność słowna, plastyczna, muzyczna, ruchowa, intelektualna. Zajęcia dodatkowe.
10:00 - 11:00 - zabawy swobodne, inicjowane przez dzieci, nauczyciel w roli osoby organizującej, wspierającej, mediator i dyskretny obserwator poczynań dzieci.
11:00 - 11:30 - pobyt w ogrodzie przedszkolnym, na patio, spacery, wycieczki, wyprawy terenowe,
11:30 - 12:00 - obiad
12:00 - 13:00 - poobiedni odpoczynek, zajęcia o charakterze relaksacyjnym, słuchanie opowiadań, baśni, słuchowisk, muzyki,
13:00 - 13:30 - zabawy swobodne, przygotowanie do posiłku
13:30 - 14:00 - podwieczorek
14:00 - 17:30 zabawy wg wyboru dzieci, w okresie wiosenno-letnim i wczesnojesiennym powtórne wyjście do ogrodu przedszkolnego, na plac zabaw, praca indywidualna z dziećmi z uwzględnieniem działań profilaktycznych, stymulujących, kompensacyjnych i korekcyjnych. Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia dzieci.

Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe (nieodpłatne) w Publicznym Przedszkolu Raz Dwa Trzy w Komornikach organizowane w roku szkolnym 2017/2018 w ramach podstawowy programowej:

język angielski - dla wszystkich grup wiekowych 2x w tygodniu w wyznaczonych godzinach od 20 - 30 minut,

rytmika - dla wszystkich grup 1x w tygodniu w każdej z grup zajęcia od 20 - 30 min w zależności od możliwości percepcyjnych dzieci.

zajęcia sportowe z piłką - 1 x w tygodniu w każdej z grup zajęcia od 20 - 30 min w zależności od możliwości percepcyjnych dzieci.

logopedia - 2 x w tygodniu dla dzieci odbywających roczne przygotowanie przedszkolne; możliwość konsultacji dla rodziców ; prosimy, aby dzieci przynosiły na zajęcia zeszyt ćwiczeń,

katecheza - 1 x w tygodniu po 30 minut dla dzieci 5-letnich, realizowana na życzenie rodzica

gimnastyka korekcyjna - w ramach zajęć codziennych

szachy - dla dzieci 5-letnich 1x w tygodniu

Psycholog - 1x w tygodniu

Ponadto, na każdy miesiąc przygotowane są specjalne atrakcje i wydarzenia przedszkolne. Po szczegóły zapraszamy do zakładki "Kalendarz imprez”.