Grupy

Home / Grupy

Nasze grupy

Zgodnie z naszą coroczną tradycją nazwy grup nazwy grup wybierane są na drodze losowania spośród danej kategorii.
W roku szkolnym 2021/2022 wybierane były nazwy z kategorii „Zabawki”.

  GRUPA 1
Maskotki
oddział integracyjny
GRUPA 2
Baloniki
oddział integracyjny
GRUPA 3
Piłki
oddział integracyjny
GRUPA 4
Kredki
oddział integracyjny
GRUPA 5
Latawce

oddział czynny w godzinach: 6:30 – 16:30 6:30 – 16:30 6:30 – 16:30 6:30-16:30 6:30-16:30
sala: dolna przylegająca do szatni dolna w głębi korytarza górna lewa górna cytrynowa górna pomarańczowa
wiek dzieci: trzylatki trzy i czterolatki cztero i pięciolatki pięcio i sześciolatki cztero i pięciolatki
Ilość dzieci w grupie: 20 20 20 20 25
Wychowawca/

II nauczyciel/
pomoc nauczyciela

 

Joanna Wechta

Agnieszka Czajka
Emilia Wierachowska

Joanna Kubicka

Marta Wieloch
Julia Olejnik
Katarzyna Jurdzińska

Milena Skorupińska

Agnieszka Pilarczyk
Mariola Niemiro

Alicja Mazurek
Marta Dudka

Angelika Fiszer
Tamara Idzikowska

Wiktoria Gromulska

Kinga Góraj
Natalia Jóźwiak

Program przedszkola

Publiczne Przedszkole Raz Dwa Trzy w Komornikach w roku szkolnym 2021/2022 pracuje w oparciu o programy:

1. ,,Samodzielne. Wszechstronne. Szczęśliwe’’ M. Chludzińska, A. Kacprzak-Kołakowska, A. Kucharczyk, D. Kucharska, A. Pawłowska-Niedbała, M. Pietrzak, A. Smoderek, wyd. Nowa Era
2. ,,Dziecięca matematyka’’ Edyta Gruszczyk- Kolczyńska, Ewa Zielińska
3. ,,Język angielski w wychowaniu przedszkolnym. Program nauczania 3-, 4-, 5- i 6-latków’’ Magdalena Szpotowicz, Małgorzata Szulc- Kurpaska

Ramowy rozkład dnia

6:30 - 8:50 - schodzenie się dzieci, zabawy dowolne w kącikach tematycznych wg zainteresowań i inwencji dzieci, praca indywidualna, rozmowy kierowane indywidualne i w małych grupach związane z zainteresowaniami dzieci, obserwacje
- ćwiczenia poranne lub zabawy ruchowe przy muzyce, zabawy ze śpiewem
8:50- 9:00 - przygotowanie do I posiłku, zabiegi higieniczne, czynności opiekuńcze i samoobsługowe
9:00 - 9:30 - śniadanie- kształtowanie nawyków estetycznego, kulturalnego i samodzielnego spożywania posiłków, czynności higieniczne i porządkowe po zakończeniu śniadania
9:30 - 11:50 - główne zajęcia wychowawczo-dydaktyczne organizowane przez nauczyciela z uwzględnieniem propozycji dzieci, korelacji treści z różnych dziedzin, aktywność słowna, muzyczna, plastyczna, ruchowa, intelektualna; zajęcia dodatkowe; zabawy dowolne w kącikach tematycznych wg zainteresowań dzieci; zabawy ruchowe, zabawy integracyjne; organizowanie wielokierunkowej aktywności dziecka na świeżym powietrzu (spacery, zajęcia rekreacyjno-sportowe, wycieczki, obserwacje przyrodnicze, prace społeczno-użytkowe, w tym ogrodnicze) – wspieranie dziecięcej eksploracji świata, motywowanie do podejmowania samodzielnych działań, odkrywania zjawisk oraz zachodzących procesów, utrwalania zdobytej wiedzy i umiejętności, inspirowanie do prowadzenia własnych eksperymentów
11:50 - 12:00 - przygotowanie do posiłku, czynności samoobsługowe, higieniczne, organizacyjne
12:00 - 12:30 - obiad, czynności higieniczne i porządkowe po zakończeniu II posiłku
12:30 - 13:00 - zabawy wyciszające o charakterze relaksacyjnym – słuchanie baśni, opowiadań, słuchowisk, muzyki; dzieci młodsze- dłuższy odpoczynek
13:00 - 13:50- zabawy dowolne w kącikach tematycznych wg zainteresowań dzieci w sali lub w ogrodzie, spacery; praca indywidualna realizowana przez nauczyciela, obserwacje; zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych piosenek, wierszy, czynności porządkowe i organizacyjne.
13:50 - 14:00 - przygotowanie do podwieczorku, czynności samoobsługowe, higieniczne
14:00 - 14:30 - podwieczorek; czynności higieniczne i porządkowe po zakończeniu III posiłku
14:30 - 16:30 - zabawy dowolne w sali bądź ogrodzie przedszkolnym; praca stymulacyjno-kompensacyjna i indywidualna realizowana przez nauczyciela; rozchodzenie się dzieci

Podstawa programowa realizowana w godzinach 9:00 - 14:00

Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe (nieodpłatne) w Publicznym Przedszkolu Raz Dwa Trzy w Komornikach organizowane w roku szkolnym 2021/2022 w ramach podstawowy programowej:

Język angielski - organizowane dla wszystkich grup wiekowych,
5, 6 latki – 2 razy w tygodniu 30 min; 4 latki – 2 razy w tygodniu 20 - 30 min; 3 latki – 1 raz w tygodniu 20 - 30min
Prowadzone przez nauczyciela z kwalifikacjami do nauczania języka angielskiego.

Rytmika - 1 raz w tygodniu dla wszystkich grup wiekowych

Zajęcia ogólnorozwojowe z piłką - 1 raz w tygodniu dla wszystkich; na świeżym powietrzu w miesiącach wrzesień-październik oraz kwiecień-czerwiec

Sensoplastyka - 1 raz w tygodniu dla wszystkich

Logopedia - 1 raz w tygodniu - zajęcia dedykowane dzieciom 5, 6 letnich (we wrześniu badania przesiewowe)

Logorytmika - 1 raz w tygodniu dla dzieci 3, 4 letnich (we wrześniu badania przesiewowe)

Warsztaty i teatrzyki realizowane cyklicznie według autorskich projektów i pomysłów nauczycieli (wewnątrzgrupowo)

Przez cały rok dzieci objęte są opieką specjalistyczną: psychologa, pedagoga przedszkolnego, pedagoga specjalnego, terapeuty pedagogicznego, logopedy (w ramach indywidualnych potrzeb).

Na każdy miesiąc przygotowane są specjalne atrakcje i wydarzenia przedszkolne organizowane we współpracy z rodzicami.
Po szczegóły zapraszamy do zakładki "Kalendarium”.