WAŻNA INFORMACJA!

Home / Aktualności / WAŻNA INFORMACJA!
WAŻNA INFORMACJA!
W dniu dzisiejszym otrzymałam informację, iż jedna z pracownic naszego zespołu ma potwierdzony wynik zakażenia wirusem SARS-COV-2 i miała kontakt ze wszystkimi współpracownikami i dziećmi uczęszczającymi do naszego przedszkola między 05.10.2020 – 09.10.2020.
W związku z tym faktem podjęłam następujące kroki:
– poinformowałam organ prowadzący,
– poinformowałam PPIS w Poznaniu,
– poinformowałam wydział oświaty UGK.
Informuję Państwa, że cała placówka została objęta kwarantanną od dnia 16.10.2020 – 19.10.2020. 
Zgodnie z wytycznymi udostępniłam dane teleadresowe PPIS dzieci i ich rodziców i w związku z tym, Państwo również jesteście objęci kwarantanną do 19.10.2020 włącznie. W tym celu należy wydrukować ze strony ZUS stosowny druk o konieczności przebywania na kwarantannie i dostarczyć go swojemu pracodawcy. Decyzja administracyjna z PPiS przyjdzie zapewne po tym czasie. O dalszych krokach będziemy informować na bieżąco.
Bardzo proszę śledzić informacje na stronie internetowej przedszkola w zakładce „aktualności”.
Życzę wszystkim dużo zdrowia i wyrozumiałości w tym trudnym dla nas wszystkich czasie.
Pozdrawiam serdecznie,
Agnieszka Nowaczyk-Olewińska
Dyrektor przedszkola