Rekrutacja uzupełniająca

Home / Aktualności / Rekrutacja uzupełniająca
Rekrutacja uzupełniająca

Informujemy, że 6 maja 2019 r. rozpoczyna się rekrutacja uzupełniająca do naszego przedszkola.
UWAGA!!! Dysponujemy 4 miejscami tylko dla dzieci z orzeczeniami.

O przyjęciu będzie decydować, poza spełnieniem kryteriów ministerialnych i gminnych, rodzaj niepełnosprawności i możliwości przedszkola w zakresie realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego (decyzja Przedszkolnej Komisji ds. Integracji)

HARMONOGRAM REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ:

06.05 – 08.05.2019 r. (złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnego)

09 – 10.05.2019 r. 
(weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola publicznego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnego)

13.05.2019 r. godz. 12:00 (podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych)

do 15.05.2019 r. (potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia)

16.05.2019 r. godz. 12:00 (podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych)