Oświadczenia woli dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola

Home / Aktualności / Oświadczenia woli dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola
Oświadczenia woli dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do Publicznego Przedszkola Raz Dwa Trzy w Komornikach zobowiązani są
w dniach 22 marca – 28 marca 2024
do potwierdzenia woli przyjęcia do przedszkola w postaci
pisemnego oświadczenia dostarczonego do przedszkola oraz w systemie NABÓR.

Druk oświadczenia woli dostępny jest na naszej stronie internetowej w zakładce REKRUTACJA oraz w sekretariacie przedszkola.
Brak złożonego oświadczenia w wyznaczonym terminie jest równoznaczny z nieprzyjęciem dziecka do przedszkola.