Weekend majowy- deklaracje

Home / Aktualności / Weekend majowy- deklaracje
Weekend majowy- deklaracje

Szanowni Rodzice,

w salach znajdują się listy, na których prosimy o dokonanie deklaracji obecności dziecka w przedszkolu w dniach :
30 kwietnia oraz 2 i 4 maja.

Prosimy o decyzję do 20 kwietnia.

Przypominamy, że zgodnie ze statutem,  aby uruchomić przedszkole frekwencja musi wynosić więcej niż 20%.

Zadeklarowana nieobecność dziecka nie zwalnia rodzica z obowiązku zgłoszenia jej zgodnie z przyjętą w przedszkolu procedurą.