Wyniki rekrutacji do Publicznego Przedszkola Raz Dwa Trzy w Komornikach

Home / Aktualności / Wyniki rekrutacji do Publicznego Przedszkola Raz Dwa Trzy w Komornikach

Lista dzieci podana została do publicznej wiadomości zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca br. (Dz.U. 2020, poz. 530) Z § 11b.
„W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, o których mowa w art. 158 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów,
o których mowa w art. 158 ust. 1 i 3 tej ustawy,
podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.”

 

REKRUTACJA 2020 RAZDWATRZY 1*

REKRUTACJA 2020 RAZDWATRZY 2*

 

Minimalna liczba punktów kwalifikująca dziecko do przyjęcia do przedszkola: 72 pkt.

 

* aktualizacja: dokumenty zostały usunięte ze strony zgodnie z w.w. rozporządzeniem.