rekrutacja uzupełniająca – oświadczenie woli

Home / Aktualności / rekrutacja uzupełniająca – oświadczenie woli
rekrutacja uzupełniająca – oświadczenie woli

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do Publicznego Przedszkola Raz Dwa Trzy w Komornikach zobowiązani są do potwierdzenia woli przyjęcia do przedszkola w dniach od 18 maja do 24 maja do godz. 17.00.

Potwierdzenie woli przyjęcia odbywa się za pośrednictwem systemu NABÓR, a następnie należy wydrukować ze strony przedszkola oświadczenie woli i w wersji papierowej złożyć w placówce w wyznaczonym terminie.

Brak złożonego oświadczenia jest równoznaczny z nieprzyjęciem dziecka do przedszkola.