Rekrutacja – oświadczenie woli

Home / Aktualności / Rekrutacja – oświadczenie woli
Rekrutacja – oświadczenie woli

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do Publicznego Przedszkola Raz Dwa Trzy w Komornikach zobowiązani są do złożenia oświadczenia woli do 26 marca 2021 r. Druk oświadczenia woli do pobrania na stronie www przedszkola w zakładce rekrutacja lub poprzez system nabór PCSS.

Oświadczenie to można składać elektronicznie poprzez system Nabór, przesłać skan dokumentu e-mailem lub złożyć osobiście w przedszkolu.

Brak złożonego oświadczenia jest równoznaczny z nieprzyjęciem dziecka zakwalifikowanego do przedszkola.

Podpisane przez oboje rodziców/opiekunów prawnych oświadczenia prosimy wrzucać do skrzynki pocztowej przy drzwiach głównych do przedszkola (wejście „B”), w godzinach otwarcia placówki.