REKRUTACJA – LISTY

Home / Aktualności / REKRUTACJA – LISTY
REKRUTACJA – LISTY

Lista dzieci podana została do publicznej wiadomości zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca br. (Dz.U. 2020, poz. 530) Z § 11b.

 

LISTA DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH*

LISTA DZIECI NIEZAKWALIFIKOWANYCH*

 

* aktualizacja: dokumenty zostały usunięte ze strony zgodnie z w.w. rozporządzeniem.

UWAGA!
Rodzice dzieci zakwalifikowanych do Publicznego Przedszkola Raz Dwa Trzy w Komornikach zobowiązani są do złożenia oświadczenia woli do 26 marca.

Oświadczenia do pobrania na stronie www przedszkola w zakładce rekrutacja lub poprzez system PCSS.

Brak złożonego oświadczenia jest równoznaczny z nieprzyjęciem dziecka do przedszkola.