Rekrutacja – lista dzieci zakwalifikowanych/niezakwalifikowanych

Home / Aktualności / Rekrutacja – lista dzieci zakwalifikowanych/niezakwalifikowanych
Rekrutacja – lista dzieci zakwalifikowanych/niezakwalifikowanych

Lista dzieci podana została do publicznej wiadomości zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca br. (Dz.U. 2020, poz. 530) Z § 11b.

 

LISTA DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH*

LISTA DZIECI NIEZAKWALIFIKOWANYCH*

* aktualizacja: dokumenty zostały usunięte ze strony zgodnie z w.w. rozporządzeniem.

 

UWAGA!

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do Publicznego Przedszkola Raz Dwa Trzy w Komornikach zobowiązani są do złożenia oświadczenia woli do 25 marca 2022 r.

Oświadczenia składamy poprzez system PCSS „Nabór”.

Brak złożonego oświadczenia jest równoznaczny z nieprzyjęciem dziecka do przedszkola.