Rekrutacja – informacja

Home / Aktualności / Rekrutacja – informacja
Rekrutacja – informacja

Rekrutacja dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego wydanymi przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne (oraz z orzeczeniami wydanymi przez komisje ds. orzekania o niepełnosprawności)

Szanowni Rodzice,

w związku z faktem, iż nasze przedszkolne oddziały integracyjne funkcjonują już od kilku lat i dzieci z wcześniejszych naborów kontynuują edukację w tychże oddziałach, liczba miejsc dla nowych przedszkolaków z orzeczeniami o SPE jest bardzo ograniczona i uzależniona od wieku dzieci i rodzaju niepełnosprawności.
Przyjęcie do przedszkola dziecka z określoną niepełnosprawnością jest regulowane wewnętrzną procedurą, która określa przedszkolny regulamin rekrutacyjny.
Poniżej przedstawiamy kolejne kroki, jakie wskazuje procedura.
1) Skontaktowanie się z vice dyr. ds. kształcenia specjalnego – tel. 535 900 290 i umówienie na indywidualną rozmowę i wizytę dziecka w przedszkolu w terminie od 15-19 lutego 2021r.
2) Przybycie na spotkanie w terminie ustalonym telefonicznie (od 22-26 lutego 2021r.) i przedstawienie dokumentacji, rozmowa i obserwacja dziecka przez specjalistę – pedagoga specjalnego. Wspólne podjęcie decyzji w sprawie kolejnych kroków w rekrutacji.
3) Złożenie dokumentów w określonej placówce posiadającej oddziały integracyjne lub specjalne w terminach ogłoszonych harmonogramem przyjętym w danej gminie – gmina Komorniki : 0d 1-12 marca 2021.
4) Potwierdzenie woli zapisu dziecka do danego przedszkola – w gminie Komorniki od 22-26 marca 2021r.