Góra Grosza

Home / Aktualności / Góra Grosza
Góra Grosza

Z radością informujemy, że w listopadzie Nasze Przedszkole dołączyło do akcji „Góra Grosza”.

Celem akcji Góra Grosza jest zebranie funduszy na rzeczową, psychologiczną i specjalistyczną pomoc dzieciom, szczególnie tym, które wychowują się poza własną rodziną.
Główne obszary akcji obejmują: pomoc dla rodzinnej oraz instytucjonalnej pieczy zastępczej, programy w zakresie pomocy dziecku i rodzinie, programy dla rodzin zastępczych i adopcyjnych, dla dzieci i osób z ich otoczenia oraz usamodzielnianie młodzieży z pieczy zastępczej.

Akcja Góra Grosza przeprowadzana jest w szkołach i przedszkolach w całej Polsce poprzez zbiórkę monet.

Zbieramy monety od 1 gr do 5 zł.
Zbiórka odbywa się od 1.11.2022r. do 28.02.2023r.

KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA PRZEDSZKOLA W AKCJI:
–> Uświadomienie naszym przedszkolakom oraz ich bliskim, że każdy zebrany grosz pomaga, jest darem dzięki któremu można zrealizować wielkie przedsięwzięcia na rzecz dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
–> Możliwość wspólnego włączenia się nauczycieli, przedszkolaków oraz ich rodzin w wielką ogólnopolską inicjatywę, która pomaga potrzebującym dzieciom.

Akcja ta ma również charakter konkursu. Te przedszkola, szkoły które zbiorą najwięcej w całej Polsce oraz w każdym województwie zostaną nagrodzone.

Słoik przedszkolnej „Góry Grosza” ustawiony został w holu przedszkola.

Liczymy na Państwa pomoc i wsparcie! Zachęcamy do udziału w akcji!