Deklaracja o kontynuacji wychowania przedszkolnego

Home / Aktualności / Deklaracja o kontynuacji wychowania przedszkolnego
Deklaracja o kontynuacji wychowania przedszkolnego
Szanowni Rodzice,

W związku ze zbliżającą się rekrutacją zwracamy się do Państwa z prośbą o podjęcie decyzji dotyczącej uczęszczania dziecka do przedszkola od września 2022 roku.

Rodzice, których dzieci w roku szkolnym 2022/2023 będą kontynuować edukację przedszkolną w naszym przedszkolu zobowiązani są do złożenia deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego w dniach: 31.01.2022 r. do 11.02.2022 r.

Niezłożenie deklaracji w terminie oznacza rezygnację – dziecko zostaje skreślone z listy dzieci przyjętych/uczęszczających do przedszkola w roku szkolnym 2022/2023.

Dokument powinien być podpisany przez oboje rodziców/prawnych opiekunów.

Jednocześnie informujemy, że rekrutacja do przedszkoli i oddziałów „0″ w szkołach prowadzona jest przez ten sam systemem NABÓR, w związku z tym wypełnienie deklaracji w jednej placówce uniemożliwia zgłoszenie dziecka do innego podmiotu.
Rodziców dzieci 5 letnich, którzy mają wybór pomiędzy „zerówką” przedszkolną a szkolną prosimy o przemyślaną decyzję w tej ważnej sprawie.

Wypełnione deklaracje prosimy przekazać Paniom Dyżurującym lub wrzucić do skrzynki przy wejściu do przedszkola.

W razie pytań lub wątpliwości pozostajemy do kontaktu telefonicznego oraz mailowego.

Z poważaniem,
Dyrekcja Przedszkola Raz Dwa Trzy w Komornikach